ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Nasjonalpark
-Forsvaret
-Vindkraft/vindmøller
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-Prosjektrom

Vuite boazodoalu vuostá
Nuorta-Finnmárkku diggegoddi ii mieđihan bissehit Njereveaji geaidnobargguid nu go Nuorta-Finnmárkku boazodoalloorohat 13, Lágesduottar, lei gáibidan.


Boazodoallu oaččui 1,5 miljovnna fápmolinjjás
Sis-Finnmárkku diggegoddi lea dupmen Nord-Troms Kraftlag AS fápmofitnodaga máksit 1,5 miljovnna buhtádusa Oarje-Finnmárkku gaskajohtolaga siiddaide dan el-fápmolinjjá ovddas mii huksejuvvo Čávžžus (Álttábuođđu) Guovdageaidnui

Cagget álbmotrivttiin eanalonisteami
Ábborášša 34 geasseorohahkii lea Kvænangen Kraft AS plánen viiddideami, mii dáhká sisabáhkkema stuoribun go Álttá eanu buođđuma. Dan ii dohkket Ábborášša ja caggá dikkis álbmotrivttiin viiddideami.

Boazodoallit hálidit oasi "Blånisseland" dietnasis
Boazodoallu Meavkki- ja Arvenjárgga orohagas hálidit osiid "Blånisseland" dietnasis. Dál adde vuot guohtoneatnamiid turisttaealáhussii.

Ikte čielggái ahte "Blånisseland" galgá ásahuvvot Vilgesvárrái, Málátvuopmái. Dán čavčča vuvdii Meavkki- ja Arvenjárgga boazoorohat oasi guohtoneatnamiidis Norgga suodjalussii ja oččui 9 milliovnna ruvnno.