ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Bilder - Lebesby kommunes årlige møte med rbd. 9 čorgaš
årlige sammenkomst som iår ble arrangert for 3 år på rad. Representanter fra Lebesby kommune med ordfører og rådmann i spissen møttes med reindriftsutøvere fra reinbeitedistrikt 9 som har sommerbeite på Nordkynhalvøya til sosialsammenkomst tidligere i høst. Dette er blitt en tradisjon, og representanter fra begge sider uttrykte dette som er svært viktig arena. "Det er også viktig med slike uformelle sammenkomster for å bli bedre kjent med hverandre. På denne måten vil myter og holdninger til hverandre endres, for det vet vi at finnes" slik uttrykte Lebesby ordfører Harald Larsen, også FEFO leder, da han ønsket velkommen til bords. Han sa dette på bakgrunn av sin erfaring i politisk ledelse, og så også dette som viktig i kjølvannet som leder i FEFO.

Bilder
her er bilder fra fellesmøtet mellom reinbeitedistrikt 9 og Lebesby kommune.


Govat - billedserier fra reindrifta