ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Boazodoallošiehtadusa njuolggadusat 2006/07
Boazodoallonjuolggadusat prentejuvvojit juohke jagi oktan girjin sáme- ja dárogillii. Njuolggadusgihppagis leat ođastuvvon njuolggadusat boazodoallošiehtadusa olis, ja dat boahtá njuolggadusgihppaga sadjái mii almmuhuvvui geassemánus 2005.