ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Områdestyrene 2008 – 2011 for Vest- og Øst – Finnmark 2007-12-18
Sametingsrådet og Fylkesutvalget har oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til områdestyre for reindriftsnæringen i Vest – Finnmark for perioden 2008 – 2011:

Sametinget:
Medlem: Per Andersen Bals Stornes, Kautokeino
Vara: Marit Meløy Utsi Kautokeino
Medlem: Marit Risten M J Sara Ávžžiluodda, Kautokeino
Vara: Anne Berit Bæhr Bredbuktnes, Kautokeino

Fylkesutvalget, Finnmark Fylkeskommune:

Leder: Berit Kristine Hætta
Vara: Inger Marie Gaup Eira

Medlem: Isak Mathis Buljo
Vara: Nils Johan Gaup

Medlem: Nils Mathis O. Hætta
Vara: Johan Mathis Turi


Det er oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til områdestyre for reindriftsnæringen i Øst – Finnmark for perioden 2008 – 2011:

SametingsrådetNAVN
Medlem: Marit Kirsten A. Gaup Karasjok
Vara: Nils Anders Eira Jergul, Karasjok
Medlem: Kirsten Ellinor G. Utsi Tana
Vara: Samuel John Anti Ravdojok, Karasjok

Fylkesutvalget, Finnmark Fylkeskommune

Leder: Egil Kalliainen Svanvik
Vara: Magne Ballovara Tana

Medlem: Grethe Sara Utsi Karasjok
Vara: Ann Kristin Smuk Karlebotn

Medlem: Iver Per Smuk Karlebotn
Vara: Jan A. Andersen