ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Foreslår tvangsslakting på vidda 2006-06-20
Statsråden ønsker å straffe reindriftutøvere hvis reintallet i Vest-Finnmark ikke går ned. Nå får han støtte fra Stortinget som foreslår tvangslakting og bøtelegging som virkemidler. Fortsatt er det 20.000 flere rein på Finnmarksvidda enn det som er vedtatt. Til tross for at staten har brukt millioner av kroner til å senke tallet til 64.300 dyr. Myndighetene har heller ikke igangsatt tvangsslaktning fordi man ikke har hatt lovgrunnlag til det. Men nå varsler statsråd Terje Riis-Johansen at straffemuligheter kommer i den nye reindriftsloven. Samtlige partier på Stortinget er positive til å bruke tøffere metoder.