ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-Finnmarksloven
-Reindriftsloven
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Hvem skal eie vidda? 2005-03-15
Staten vil ha den. Samene mobiliserer. Juristene strides.

Regjeringen har i sitt forslag til ny finnmarkslov foreslått å overføre all statlig eiendom i fylket, 96 prosent av arealet, til et nytt selskap. Selskapet. som skal hete «Finnmarkseiendommen», skal styres av tre representanter fra sametinget, tre fra fylkestinget, pluss en representant fra staten.