www.reinportalen.no

Hvem skal eie vidda? 2005-03-15
Staten vil ha den. Samene mobiliserer. Juristene strides.

Regjeringen har i sitt forslag til ny finnmarkslov foreslått å overføre all statlig eiendom i fylket, 96 prosent av arealet, til et nytt selskap. Selskapet. som skal hete «Finnmarkseiendommen», skal styres av tre representanter fra sametinget, tre fra fylkestinget, pluss en representant fra staten.