ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Endringer i Landbruks- og matdepartementet
Tidligere denne måneden ble det kjent at Ola Heggem, statssekretær i 6 år gikk av. Det er nå Ane Kismul, politisk rådgiver, som nå må bistå Lars Peder Brekk som statsråd. I tillegg er det endringer i den administrative ledelse.

Organisering av reindriften i Norge
Reindriften er underlagt Landbruks- og Mattilsynet, og forvaltes sentralt via Reindriftsadministrasjonen, ledet av Reindriftssjefen.