ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Stortingets spørretime - reintall
Spørsmål fra representanten Jan-Henrik Fredriksen (FrP)
Tallet for antallet rein i Vest-Finnmark, som ble vedtatt av Stortinget, skulle ha vært på 64 100 dyr 1. april 2005. Reindriftsforvaltningens anslag for 2005 viser til en økning av dyr som med kalvetilvekst ville passere 150 000 dyr. Dette gjentar seg på mange måter i 2006. Dette kan gi en økologisk og samfunnsøkonomisk katastrofe i tillegg til dyretragedier og massedød av reinsdyr. Hva vil statsråden foreta seg for å opprettholde Stortingets vedtak og redusere reintallet til fastsatt nivå?


Reindriftsstyre oppnevnt for 2006-2009
Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2006-2009. Leder for Reindriftsstyret blir Ottar Befring mens Margreta Påve Kristiansen blir nestleder i det nye styret.

Likestillingspris til reindriftskvinne!
Sametingets likestillingspris 2006 ble utdelt i dag, og tilfalt Ellinor Guttorm Utsi, nestleder i NRL, duojar og reindriftsutøver.

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner i det samiske samfunnet.

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om:
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruka v reinbeiteressursene i Finnmark
Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i stortingsdokumenter, forskjellige styringsdokumenter og gjeldende lover og regelverk på reindriftsområdet. Det er gjennomført møter og intervjuer med nøkkelpersoner i forvaltningen. I tillegg er det gjort en gjennomgang av saker som har vært til behandling i Reindriftsstyret. Eksisterende forskning på beiteressurssituasjonen er analysert, og det er gjennomført intervjuer og møter med sentrale fagmiljøer på området. Et utvalg arealsaker som er behandlet i områdestyrene, er gjennomgått. Kommunene i Finnmark har deltatt i en spørreundersøkelse om arealforvaltningen.

Samiske saker i nytt departement
Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hanssen blir ny sameminister, etter at den rød-grønne regjeringen flyttet ansvaret for samiske saker fra kommunal- og regionaldepartementet til arbeids- og sosialdepartementet.

NSR med samarbeid for flertall
NSR har nå inngått avtale med 4 representanter fra Samefolkets parti, Senterpartiet, Flyttsamelista i Kautokeino og lista Samer bosatt i Sør-Norge. Avtalen innebærer at Johan Mikkel Sara blir visepresident, og at Per A. Bæhr fra Kautokeino Flyttsameliste får plass i styret for den nye Finnmarkseiendommen. NSR beholder plassen i Reindriftsstyret.

Hele avtalen finner du her:

Ny landbruksminister i Stoltenberg-regjeringen
Terje Riis-Johansen ble mandag utnevnt til statsråd for Landbruk- og matdepartementet. Riis-Johansen har bakgrunn fra landbruket, og sitter bl. a. i styret for Norges Bondelag.

Statssekretær Leif Helge Kongshaug har gått av
Fra Odins nettsider leser vi at statssekretær for landbruksminister Sponheim, Leif Helge Kongshaug, har fått "avskjed i nåde" 30.9.05.

" Skal kjempe godt på Sametinget
Kirsten Appfjell (28) blir Helgelands første kvinnelige representant på Sametinget. Hun får godt selskap. I kommende periode er 51 prosent av representantene kvinner.


" Reindriften er ofte den tapende part i saker hvor det oppstår konflikter med landbruket.
" Reindrifta er ofte den tapende part i konfliktsaker med landbruket, derfor bør man nå vurdere om reindriftsforvaltningen skal flyttes fra landbruks- og matdepartementet, sier statssekretær Ellen Inga O. Hætta i Kommunal- og regionaldepartementet.


Utsetter endring av reindriftslov
Stortingets næringskomité vil utsette behandlingen av endringer til reindriftsloven til etter sommerferien.

De mener Stortinget ikke vil få tid nok til å sette seg inn i saken før ferien.

Finnmárkku boazodilli čuohcá máttás
…quot; Nu guhká go stáda moive boazodoaluin davvin, de gillá maiddái boazodallu lulli-sámis heajos dietnasiin, nu cealká lulli-sámi politihkkár Kirsten Appfjell, dasa go boazodoalu ránggáštusláhka evttohuvvo.

Maiddai lulli-sámi boazodoalu biras lea moaráskan dan sivas go Norgga eanandoalloministtar, Lars Sponheim lea evttohan Stuorradiggái ráŋggáštuslága boazodollui.

Flyttsamelista øker mest
Flyttsamelistas Per A. Bæhr fra Kautokeino var kjempe fornøyd da han fikk se Opinions partibarometer

Flyttsamelistene og Senterpartiet øker mest, viser en fersk meningsmåling utført for NRK Sámi Radio. NSR og Arbeiderpartiet er like store på Sametinget.

- Eneste mulighet
Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen mener vedtaket om å utestenge reinen fra Kvaløya er siste mulighet for å løse opp i konflikten med reindriftsutøverne.


RVs program 2001 - 2005
Her må man søke på "reindrift"

FrP - om reindrift
Ikke noen spesiell politikk, men her finnes et kapittel om reindrift. Bla nedover eller søk.

Senterpartiet
Senterpartiet har eget Samepolitisk Råd, og her finner du debatt, artikler osv.

Sosialistisk Venstreparti
Samepolitisk plattform

Høyres Sametingsprogram 2001-2005
Tradisjoner er et viktig fundament som kultur og identitet hviler på. For Høyre som et verdikonservativt parti settes tradisjoner i fokus, og tradisjoner må respekteres og vernes for å kunne beskytte identiteten til enkeltmennesket. Dette gjelder særlig den samiske kultur, der tradisjoner og familie er bærende i dens kultur.

Her finner du Arbeiderpartiets Valgprogram ved Sametingsvalget 2005

Regjeringens kofte
- For en litt rund samekone som meg, er kofta det naturligste klesplagget som finnes. Jeg er ikke flink med kjoler og drakter. Min første boblejakke fikk jeg etter konfirmasjonen. Vent litt, ikke ta bilder ennå!