ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Fagseminar om samisk historie

2005-12-19

Det inviteres herved til fagseminar om samisk historie.

Les mer...

Fagmøte i Tromsø 16. desember

2005-12-12

Senter for samiske studier/SARVVIS programmet og Nordisk organ for reindriftsforskning (NOR) inviterer til fagmøte fredag 16. desember kl. 09.15 …quot; 12.00

Les mer...

En undersøkelse fra Statens Strålevern viser ingen klar nedgang av radioaktivt cesium-137 de siste årene

Reduksjonen i radioaktivt cesium i reinsdyr har stoppet opp

2005-11-23

Tiltak for å redusere den radioaktive forurensningen av reinskjøtt etter Tsjernobyl-ulykken vil derfor være nødvendig i de mest rammede områdene i mange år framover

Les mer...

Doktorgrad om radioaktive stoff i rein og gaupe

2005-09-06

Lavrans Skuterud ved Strålevernet har disputert for PhD-graden med avhandlinga ”Investigation of selected natural and anthropogenic radionuclides in reindeer and lynx".

les mer: Strålevernet..

Samarbetsprojekt mellan Nordiskt Samiskt Institut och Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet

Analys av den samiska renskötselns ekonomiska tillpassning

2005-06-08

Nordiskt Samiskt Institut och Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet avser att tillföra ny kunskap och anpassa den befintliga kunskapen om dagens samiska renskötsel.

Les mer

Forskningsnyheter fra Reindriftsforvaltningen

2004-12-13

Her publiseres artikler som har vært trykt i Reindriftsnytt.

Reindrift

Med rein under lupen

2004-12-13

I en hytte på forblåste Skitdalshøgda sitter to forskere og kikker på rein. Jonathan Colman og Sindre Ettestøl fra Universitetet i Oslo skal finne ut om dyrene stresses av den planlagte vindmølleparken.

Bakgrunn for reinstudiet er den vedtatte utbyggingen av en vindmøllepark på Skitdalshøgda. Motstridende opplysninger i tidligere forskningsrapporter har ikke akkurat bidratt til å øke forståelsen mellom reineierne på den ene siden, og utbyggere på den andre.

Fremover

Grenseoverskridende reindrift

Konferanse ved Universitetet i Tromsø

2004-12-03

les mer...

Etablering av internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift

2004-11-26

Norge har nå bestemt å etablere et internasjonalt senter for reindriftsutøvere i det sirkumpolare arktis. Senteret, som etableres i nært samarbeid med Verdens reindriftsforbund, vil ligge i Kautokeino.

Les mer...

Reindrifta i Finnmark - ei næring i omstilling

2004-11-26

Reindrifta er ei samisk næring som er basert på at rein hele året utnytter det beitegrunnlaget som de ulike årstidene gir. Reinen i Finnmark flytter mellom vinterbeiter i indre strøk av fylket på vinteren, og grøntbeiter på kysten av Finnmark og Nord-Troms om sommeren.

Les mer...

Million til samisk forskning/1 miljovnna kruvnno liigejuolludeapmi dutkami mii čađahuvvo sámegilli

2004-11-03

Kommunal- og regionaldepartementet gir 1 million kroner for å styrke samisk som originalspråk i samisk forskning/Gielda- ja guovlludepartemeanta juolluda liige 1 miljovnna kruvnno dán jahkái Norgga Dutkanráđi sámi prográmmii vai sámegiella dutkama vuođđogiellan nannejuvvo.

Les mer...

Nytt innen forskning og utdanning fra Samisk Senter, Universitetet i Tromsø

2004-10-25

Universitetet i Tromsø legger ut nyheter og informasjon om reindriftsrelatert forskning på denne siden.

les mer...