ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi
-Regnskap 2008

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Fortsatt på topp
I dag ble skattelistene for 2006 offentliggjort. Thor Aage Pedersen fra Tana er fortsatt den rikeste i de samiske kommunene. Thor Aage Pedersen eier slakteri i Tana, Aage Pedersen AS. Selvom Pedersen tjente mye mindre i 2006 enn i 2004, så viser tallene altså at han lever fortsatt godt av reinkjøtt.

Inntekt mindre enn en minstepensjonist
– Reindriftssamene har gjennom tidene klart seg godt med liten inntekt. Ingen lider noen nød. Men selvsagt er det ille at mange av oss ikke omsetter mer enn en minstepensjonist får, sier Nils Henrik Sara som er leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Ice langs hele Finnmarkskysten
Bredbåndsdekning i nord:
Den mobile bredbåndsleverandøren Ice har åpnet en basestasjon på Svartnes i Vardø, og har nå installert totalt 30 basestasjoner i Finnmark. Flere er under planlegging for driftsettelse i nær fremtid, blant annet ved Gamvik, Båtsfjord, Neiden i Sør-Varanger og Vadsø.

Kritisk til sine kolleger: – Slakt mer rein
– For meg er hovedmålsetningen å tjene mest mulig penger gjennom reindrifta. Det er jo det jeg skal leve av. Jeg klarer det bra synes jeg. Dessverre er reinen i andre områder i så dårlig hold at den dør, sier han til nrk.no/sami.

Enklere regelverk for de som avvikler reindriften
Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund bestemt seg for å endre forskriftene om tilskudd til driftsenheter og tamreinlag slik at det blir enklere for utøvere å avvikle sin drift i løpet av ett driftsår.

Dagens regelverk sier at det ikke utbetales produksjonspremie for avgiftspliktig inntekt som overstiger kr 400 000.-. Det legges opp til at reindriftssjefen kan dispensere fra denne bestemmelsen dersom denne grensen overstiges ved avvikling av driftsenheten.

Finansministeren: Ikke avgiftslette i reindrifta

NSR-leder Silje Muotka. Foto: NSR
- Vi mener at staten må innrømme reindriftsutøvere avgiftslettelser på linje med landbruket sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje Karine Muotka. Muotka konstaterer at finansminister Kristin Halvorsen skriver at det ikke blir avgiftslettelser i reindrifta i et brev til NSR.

Ordnet nødmillion til Boalvvir
Boalvvir BA var blakk. Selskapets styreleder fant likevel en venn i nøden og fikk låne en million kroner. – Jeg har personlig garantert for dette lånet, sier Boalvvirs styreleder Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

Prisen på reinkjøtt øker
På to år har prisen for reinkjøtt økt med 20 prosent. Slakterieier Thor Aage Pedersen forklarer dette med at reinkjøttlagrene har vært tomme i nesten ett halvt år.

- Prisene har gått opp tolv prosent i fjor og åtte prosent i år, og det er jo en enorm prisøkning. Jeg tror ikke at noen andre i kjøttbransjen i Norge kan vise til sånne prisøkninger på så kort tid, sier Pedersen.

Årets rovvilterstatning i Finnmark
Erstatningsoppgjør for rovviltdrept rein vil bli utbetalt i november, opplyser Fylkesmannen i Finnmark. De har holdt på med beregninger siden september, og nytt av året er at den såkalte Lenvik-modellen for beregning av kalvetap ikke lengre ligger til grunn for beregningen.

Kompensasjon for skatter og avgifter i reindriftsnæringa
Sametingsrådet ønsker å styrke økonomien i reindriftsnæringen gjennom at alle reindriftsutøvere gis kompensasjon for de faktiske skatter og avgifter de betaler i næringssammenheng.

Reindriften kan bli presset ut av oljen
Økt utbygging i kjølevannet av en oljeboom i Barentshavet kan presse reindriftsnæringen bort fra Nord-Norge. Nå går reindriften til kamp for å beholde beitemarkene.


Ressursregnskapet 2004/2005
"Ressursregnskap for reindriftsnæringen" er reindriftsforvaltningens årlige rapport om ressurs­situasjonen i næringen, basert på reineiernes meldinger om reindrift. I årets utgave har vi fokusert på utviklingen i produksjonen i de ulike delene av reindriftsområdet over de siste 10-20 årene.

Bokføringsplikt
Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 i medhold av lov 19. november. 2004 nr. 73 om bokføring §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16 og 17, jf. kgl.res. 19. november 2004.


Her finner du stoff om driftsøkonomi
Linker til skjemaer o.l.