ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Markert nedgang i reintallet
- Reindriften må fortsette å slakte mye dyr også de siste ukene av slaktesesongen, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim da han i dag drøftet reintallstilpassingen og reinkjøttmarkedet med næringen på et møte i Kautokeino.

Ekstraordinær slakting

Slakteuttak i 2003/04
I driftsåret 2003/04 ble det slaktet ca 68.000 reinsdyr i hele landet, hvorav nesten 42.000 dyr i Finnmark. Det er mer enn en fordobling av slakteuttaket i Finnmark fra 2001/02.

Landbruksdepartementet opprettholder vedtak om avviklingspremie

- Reineierne kan få bøter
Stortingets kontrollkomité vurderer både gulrot og pisk for å få ned reintallet. I går var Arbeiderpartiets fraksjon på besøk i Alta og Kautokeino.


Gransker reinavvikling
Landbruksdepartementet har igangsatt gransking av en reineier som får en halv million kroner for å avvikle reindrifta uten å virkelig gjøre det. Reineieren har nemlig kun flyttet reinen til Sverige.

Flyttet rein til Sverige uten godkjennelse
Et ektepar fra Kautokeino får omlag en million kroner dersom de avvikler reindrifta i Norge. Nå har de flyttet flokken til Sverige. Men reinbeitedistriktet i Sverige har ikke godkjent flyttingen.

Aili Keskitalo, leder Norske Samers Riksforbund
LD tar ikke ansvar for reindrifta
Åpent brev til landbruksminister Lars Sponheim angående situasjonen i Vest-Finnmark reinbeiteområde:


Myndighetene må ta ansvaret for at man har fått en fordobling av reintallet i Vest-Finnmark på få år og for at man nå har en markedsituasjon som vanskeliggjør reduksjon av reintallet. Norske Samers Riksforbund (NSR) ber landbruksministeren være seg bevisst dette ansvaret framfor å true reindriftsnæringen med tvangstiltak.


Reintallstilpasning i Vest-Finnmark
Forskrifter, høringsbrev, høringsuttalelser i forbindelse med reintallsreduksjonen i Vest-Finnmark

Politifolk som tvangsslaktere
Politifolk kan settes inn i tvangsslaktingen av rein i Vest-Finnmark. I går fikk landbruksministeren rapporten som forteller hvordan reintallet skal reduseres.

Reindriftsmyndighetene gir opp
Reindriftsmyndighetene skulle innen tre år tilpasse reintallet i Vest-Finnmark til beitegrunnlaget.
Nå må de gi opp dette målet

Tvangsslakting kan ende i retten
Planene om tvangsslakte rein på Finnmarksvidda har fått reineierne til å vurdere et søksmål mot myndighetene. Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Aslak J. Eira støtter disse reineierne.

På vidda med reinstrid i FN
"Reindriften i Finnmark egner seg dårlig til ørkenvandring i FNs urfolksforum."

Faglig grunnlag for fastsetting av høyeste reintall?!
Seminar om høyste reintall - Kautokeino
Seminaret avholdes i Kautokeino 11.11.04, fra kl.12.00
Sted: LES-huset

Påmelding - før 8.11.04

Dersom du ønsker å delta, kontakt Inger Marie Gaup Eira (tlf. 95206794)

Fágalaš vuođđu mearridit bajemus boazologu?!
SEMINÁRÁ BAJEMUS BOAZOLOHKU
Seminára lea jurddašuvvon vuosttažettiin boazosápmelaččaid várás. Dás lea maid vejolaš sis jearahit ja maid buktit iežaset oaiviliid dán ášši birra.

Seminára ii galgga leat ámmatolbmuid digaštallan, muhto badjeolbmuid beliid ovdanbuktin.

Reineiere må finne seg annet arbeid
Aslak J. Eira, NRL (foto: NRK)Ifølge en hemmelig rapport laget på oppdrag av Landbruksdepartementet, må et stort antall reindriftsutøvere finne seg annet å gjøre dersom regjeringens mål om reintallsreduksjon skal nås i Kautokeino.

Ber om hjelp fra FN/Dáhttu veahki ON:s
Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta vil be FN om hjelp mot myndighetenes plan om å slakte 80.000 rein på Finnmarksvidda, skriver Nationen.

Hætta mener tvangsslakting vil være et alvorlig statlig overgrep mot samisk kultur og urbefolkningen i nord.

- Dersom reintallet skal reduseres så kraftig innen 1. april neste år vil dette utvikle seg til en menneskelig og sosial katastrofe for hele samfunnet.

Det sier Klemet Erland Hætta. Skjer ikke reduksjonen frivillig, vil departementet vurdere tvangsslakting.