ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Salg av reinkjøtt
Landbruks- og matdepartementet fornyer tilbudet om salg av reinkjøtt fra reguleringslageret som ble etablert høsten 2010. Tilbudet viderefører den prisreduksjonen som ble iverksatt fra juni i år.

Knivene slipes på vidda
Stor etterspørsel etter reinkjøtt og krav fra myndighetene gjør at rekordmange rein blir slaktet i Finnmark denne høsten. Norges mest spesielle næring balanserer mellom kultur, økonomi og økologi.

– Reinkjøtt er blitt luksusmat, og det er helt greit, sier reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta.

Reinkalv på menyen
Rundt halvparten av alt reinkjøtt som selges i dag, stammer fra kalv. Men i markedet selges alt under ett som reinkjøtt. I fremtiden kan reinkalvkjøtt komme på menyen i restauranter.

Under slaktning skilles det mellom kalv og voksne dyr, men dette blir svært sjelden gjort når kjøttet selges videre til forbrukere. Alt selges som reinkjøtt.

Vellykket dialogkonferanse
Dialogkonferansen for produksjon av reinkjøtt ble et svært vellykket arrangement.

– En annerledes og en meget givende konferanse. Alle deltok aktivt og fikk sagt sitt. Slik beskriver reindriftsutøver og leder i NRL, Nils Henrik Sara, dialogkonferansen som ble arrangert i Kautokeino 10. – 11. februar.

Reinkjøtt en publikumsmagnet på Grüne Woche
Inger Anita Smuk fra Krampenes sesongslakteri fra Nesseby i Finnmark deltar i år som i fjor på den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Reinkjøttet som Smuk har tatt med seg faller godt i smak hos det tyske publikummet.

Varanger Vilt i årets norske måltid
Årets norske måltid er kåret og i kategorien "Årets råvare fra land" er det ytrefilet av rein fra Varanger Vilt AS som trakk det lengste strået.

”Perfekt kjøtt i smak, utseende og konsistens. Konsentrert smak av vidda”, lød juryens begrunnelse.

Mat:
Rein glede
Høsten er en fantastisk årstid for oss matelskere, og det er også tiden for ivrige jegere. Jeg har jo allerede avslørt at jeg ikke kommer innunder den siste kategorien, så det gjelder å kjenne en jeger eller to

Reinkjøtt på Karl Johan
Under årets Matsteif, som arrangeres i Oslo 10. og 11. oktober, skal reinkjøtt være på menyen. Bedriftene Verdde AS og Dav AS er med på Matstreif, som er en del av Verdiskapingsprogrammet og tilrettelagt av LMD og Innovasjon Norge.

Riast/Hylling, Pasvik og Várjjatnjárga på topp
Høy omsetning i reindriftsnæringen
Det er ett reinbeitedistrikt i landet, Riast/Hylling i Sør-Trøndelag, som utmerker seg i den sammenheng ved at samtlige siidaandeler i distriktet har hatt omsetning for mer enn kr 400.000,- Videre er det i distriktene Pasvik, Várjjatnjárga i Øst-Finnmark, Jalgon og Valgenjárga siidaer i distrikt 23 i Vest-Finnmark og Essand i Sør-Trøndelag mer enn 50% av distriktets siidaandeler som har en avgiftspliktig omsetning som overstiger kr 400.000,-

Godt år for reindrifta
– Årets sesong er den beste på lang tid. Dyrene som slaktes er kjøttfulle og i godt hold, forteller reineier Lars Roger Hansen. Hansen trekker fram den relativt kjølige våren og sommeren som hovedgrunn for at reinen har hatt nærmest ideelle forhold.

Reinkjøtt er best
Reinkjøtt er sunnere enn kjøtt fra storfe og gris, ifølge en fersk undersøkelse. Det er ikke bare på grunn av det lave, sunne fettinnholdet. Reinsdyrkjøtt har også et langt høyere innhold av vitaminer og mineraler, melder Matforsk.

Folk i Finnmark spiser mye reinkjøtt. Fordelene med reinkjøtt er at dyrene store deler av året er ute på milelange beiter, får mye fysisk aktivitet og spiser lav, lyng, urter og bær, som er proppfulle av antioksidanter.

Vil ha reinkjøtt fra utlandet
Mangelen på reinkjøtt i Norge gjør at det må vurderes import, mener stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H). Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinkjøtt i markedet. Konskvensen er at butikker og restauranter ikke kan tilby dette til kundene, sier Nørve.

Hun har derfor spurt landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) hvorfor regjeringen ikke vil åpne for import.

AVLYST - TILTRER SOM NY UTENRIKSMINISTER I STEDET
EU-kommisær Kyprianou besøker Norge
EU-kommissær Markos Kyprianou møter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i Finnmark 12-14. mars. Kyprianou er EU-kommissær med ansvar for helse, mattrygghet og dyrehelse- og velferd. Kyprianou besøker videre en samisk reindriftsfamilie ved Karasjok og et arktisk kaldfjøs der han får se hvordan et melkebruk drives i praksis i nord.

Vil senke bequerelgrensen
Myndighetene ønsker strengere regler for radioaktivt innhold i kjøtt og fisk. Dette synes folk i reindriften er unødvendig. Grensen i dag er 3000 bequerel pr. kilo kjøtt og fisk. Helse- og Omsorgsdepartementet ønsker en ny vurdering fra Statens strålevern og Mattilsynet. Det vurderes om den lovlige grensen skal settes til 1500 og 600 pr. kilo

Grüne Woche:
Reinkjøtt fra Varanger i Berlin
– Vi har med oss kjøtt som er røkt i lavvu. Formålet er å få tyske turister som kommer til Norge, til å kjøpe reinkjøttprodukter på feriereisen. De som har smakt på røykakjøttet her på standen, er overveldet, forteller Inger Anita Smuk til nrk.no/sami.

Anskafelse - markedsføring av reinkjøtt

Slutter å reklamere for reinkjøtt
- Det er lite reinkjøtt og stor etterspørsel som gjør at det ikke er noe kortsiktig behov rent salgsmessig å ha reklamekampanjer på reinkjøtt. Det går mer eller mindre av seg selv, sier markedssjef ved Opplysningskontoret for kjøtt, Even Nordahl.

Kritisk til sine kolleger: – Slakt mer rein
– For meg er hovedmålsetningen å tjene mest mulig penger gjennom reindrifta. Det er jo det jeg skal leve av. Jeg klarer det bra synes jeg. Dessverre er reinen i andre områder i så dårlig hold at den dør, sier han til nrk.no/sami.

– Har fortsatt tro på Boalvvir
Konsulent Ketil Onstad har fortsatt stor tro på reinkjøttselskapet Boalvvir. Han jobber for fullt med å skaffe nye millioner til selskapet. – Jeg skal selv investere i Boalvvir AS. Vi ønsker cirka fire millioner kroner i friske penger, sier Onstad til nrk.no/sami.

Prisen på reinkjøtt øker
På to år har prisen for reinkjøtt økt med 20 prosent. Slakterieier Thor Aage Pedersen forklarer dette med at reinkjøttlagrene har vært tomme i nesten ett halvt år.

- Prisene har gått opp tolv prosent i fjor og åtte prosent i år, og det er jo en enorm prisøkning. Jeg tror ikke at noen andre i kjøttbransjen i Norge kan vise til sånne prisøkninger på så kort tid, sier Pedersen.

Reinsdyrdågå i Lom
Det blir nye Reinsdyrdågå i Lom 12. - 14. oktober.

Rein skjerping
TROMSØ: Potensialet er stort, men produsentene må skjerpe seg. Det er budskapet til alle som prøver å få inn reinkjøtt i butikkene. Med små og ustabile leverander, lite produktutvikling og presseoppslag om dyreplageri står det igjen mye før reinkjøtt blir en sikker vinner i butikken.

Næring og kultur
Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Har funnet gift i reinkjøtt
Det er påvist høye nivåer av dioksiner og PCB reinkjøtt fra Øst-Finnmark, melder Mattilsynet.

Prøvene er tatt fra rein som har beitet i Jarfjord- og Svanvik-området.

Disse beiteområdene ved russegrensa har det omstridte smelteverket i Nikel som nær nabo, bare få kilometer over på russisk side.

Nytt styre skal berge reineierselskap
- Det er ikke riktig å si at jeg går til denne jobben med glede, sier den nye lederen, Aslak J. Eira.

- Men jeg ser det som en utfordring å få selskapet til å lykkes slik målet var da vi startet det.

I tillegg til ny daglig leder, har selskapet fått et nytt styre på generalforsamlingen i går.

Ingen forbud mot reinkjøtt-tilskudd
Staten har bevilget nesten ti millioner kroner til det reineiereide selskapet Boalvvir i løpet av de to siste årene. De private reinslakteriene mener dette er ulovlig, men likevel bryter ikke staten loven og EØS-avtalen, hevder ekspert i europeisk konkurranserett.

Davás lanseres i dag
I dag lanserer Boalvvir reinkjøttprodukter i navnet, Davás. Produktene bli å finne i frysediskene til COOP.

Nå lanserer Boalvvir det nye reinkjøttproduktet - Davás. Og hva er vel mer naturlig enn å gjøre det på selveste samefolkets dag, sier daglig leder i Boalvvir Johan J. H. Eira.

Med reinkjøtt på juletallerkenen
Har du oppdaget reinkjøttets fortreffelighet? Det har i alle fall kjøkkensjef Svein Jæger Hansen på Meyergården Hotell i Mo i Rana. Men så har han også en bedrift i sin nærhet som de siste årene har satset på å utvikle nye produkter av reinkjøtt. Her er det kanskje mest riktig å si at mye av arbeidet er gjort i lag.

Reinsdyrkjøtt på menyen
Høstjakta på vilt er i gang og det smakfulle gode reinsdyrkjøttet er å finne i kjøttdiskene. Mørt og godt reinsdyrkjøtt er noe av det beste norsk natur kan by på, og det er nå god tilgang på reinsdyrkjøtt. Dermed kan du få ditt ønske om vilt på høstmenyen oppfylt.


Godt marked for reinkjøtt
Markedsføringskampanjene for reinkjøtt, som landbruks- og matdepartementet har vært med å finansiere, gir resultater. Markedet for kvalitetskjøtt av rein er nå svært godt i Norge.