ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Inga Sámi Siida
Laila og Arild P. Inga på Kvalshaug i Sortland tilbyr nå samiske opplevelser med rein og kultur! Denne sesongen (januar - mars) vil de tilby tur til reinflokken, med muligheter til nærkontakt med reinene.

-Samer er "in"
på NRK 3. februar: Reindriftssamer med reinlykke
3. februar er det premiere på Reinlykke. TV-team fra NRK i Tromsø har fulgt storfamilien Eira som driver med rein i Finnmark i et helt år.

- Det er flott at NRK har satt av ressurser og sendetid for å formidle reindriftskultur.

Det sier sametingspolitiker Martin Urheim, etter å ha fått en sniktitt på hva som kommer.

Næring og kultur
Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Reindriftsnæringen bekymret
TYDAL: Reindriftsnæringen er svært bekymret for myndighetenes ønske om satsing på natur- og opplevelsesbasert næringsutvikling innenfor stadig flere verneområder som blir etablert.

Temmer reinsdyr i Ådal
Mari har reinsdyrene sammen med Aslak Olsen som kommer fra Finnmark. Han har hatt reinsdyr før, og har lært Mari alt hun kan.

…quot; Vi hentet reinsdyrene i september. De er årskalver og født i mai, så de er ikke så store enda, sier Mari:

…quot; De er tamrein født i fangenskap, så de var ganske tamme da vi fikk dem. Likevel tar det tid før de venner seg til deg. Nå stoler de på meg.