ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-LAVVU

-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Stiller krav til mennene


– Hvis mennene i NRL ikke kan vise til resultater i likestillingsarbeidet, må vi begynne å kvotere kvinner til ledervervene. Det sier tidligere nestleder i reindriftsorganisasjonen, Ellinor Guttorm Utsi.
...
– De har selv valgt å ikke dele lederansvaret med oss kvinner, og hvis de da ikke kan vise til resultater i likestilling, må vi få et reglement på plass som sikrer at posisjoner blir besatt av kvinner, sier Guttorm Utsi.
2008-09-15 Les mer..

Om reindrift i første nummer:

Friluftsjenter får et eget blad


Redaktøren forteller at de kommer til å skrive om veldig mye forskjellig, som fjellklatring, kiting, paragliding, men også næringer som jordbruk, fiske og reindrift.

– I det første nummeret er det en reportasje om en jente i Kautokeino som er reindriftsutøver. Dette vil være den første i serien vår om kvinner som har naturen som næring, foteller Øverli Nilsen.
2008-02-23 Les mer..

Eneste kommune hvor kvinnene tjener mest


- Dette er gledelig lesing, for det betyr at kvinner i indre Finnmark klarer seg selv og er økonomisk selvstendige, sier tidligere Sametingspresident Aili Keskitalo. En analyse av likningstallene viser at det faktisk finnes én norsk kommune der kvinner har høyere nettoinntekt enn menn. Det er i Kautokeino.

Utlysning av midler til kartlegging og dokumentasjon av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper


Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr 1 mill til kartlegging av reindriftskvinners tradisjonelle kunnskaper

2007-08-24 Les mer

Likestillingspris til reindriftskvinne!


Sametingets likestillingspris 2006 ble utdelt i dag, og tilfalt Ellinor Guttorm Utsi, nestleder i NRL, duojar og reindriftsutøver.

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner i det samiske samfunnet.
2006-03-02 Les mer...

Reindriftskvinnenettverket i Sør-Varanger


Vårt nettverk for kvinner i reindrifta er et viktig kontaktpunkt for oss. Kvinnenettverkene ble opprinnelig i gangsatt av Reindriftsforvaltningen over hele landet.

I Sør-Varanger er det 3 reinbeitedistrikter med tilsammen 11 driftsenheter. Vi bor i en stor kommune, og er derfor spredt fra Vaggatem i Pasvik (sør), Bugøyfjord (vest) og Jarfjord (grensen mot øst).


Nyhetsbrev
Abonner p� v�rt nyhetsbrev. E-post:

Infobox

Kalender
 Ingen oppføringer.