ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Enighet om ny avtale 2005-02-16
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble i dag, den 16. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2005 - 30.06.2006. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 92,5 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette tilsvarer en reduksjon på 2,5 mill kroner i forhold til inneværende avtale.

Reindriftsavtalen 2005/2006 sine viktigste mål er å legge til rette for økt omsetning av reinkjøtt, samt stimulere næringen til størst mulig slakteuttak og verdiskaping innenfor gitte rammer. Økt slakting og produksjon - Videreføringen av de produksjonsavhengige tilskuddene som nå er fremforhandlet legger til rette for økt slakting og produksjon. Dette er sentralt for å holde reintallet nede og i balanse med naturens bæreevne. Ved å heve terskelen som generer tilskudd fra 30.000 kroner til 50.000 kroner underbygges den dreining man har hatt i forhold til virkemidlene de senere årene med et større næringsrettet fokus, sier Landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Reindriftsavtalen 1.7.2005 -30.6.2006
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode