ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Markert nedgang i reintallet 2005-03-02
- Reindriften må fortsette å slakte mye dyr også de siste ukene av slaktesesongen, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim da han i dag drøftet reintallstilpassingen og reinkjøttmarkedet med næringen på et møte i Kautokeino.

- Slaktingen har vært betydelig denne sesongen. Vi må faktisk tilbake 20 år for å finne et tilsvarende nivå, sa Sponheim. Men slakteaktiviteten kan bli enda høyere - sesongen er ikke avsluttet ennå. Reindriften bør fortsatt jobbe for å få slaktet disse siste ukene. Det er deres valg som nå vil være avgjørende for hvilke tiltak som blir nødvendige videre, sa landbruks- og matministeren.

Sponheim

Reinkjøtt et unikt produkt

- Markedet for reinkjøtt er betydelig forbedret det siste året. Markedsarbeid og kampanje har ført til dette. Staten har aktivt bidratt til at reinkjøtt har fått større oppmerksomhet, sa landbruks- og matminister Lars Sponheim. - Det er viktig med kontinuitet i markedsføringen. Det er derfor satt av midler videre til markedsføring av reinkjøtt. I tillegg til dette vil jeg, i ulike sammenhenger, bidra til at reinkjøttet får økt fokus. Og ikke minst får den plass den fortjener som et unikt og næringsrikt produkt, sa han.

Stimulerer til økt slakting
Det er nylig inngått avtale mellom slakterier og Norsk Kjøtt om leveranser av 10 000 flere rein fra Vest-Finnmark. - Landbruks- og matdepartementet satte i verk dette tiltaket fordi vi vil legge til rette for reintallstilpasningen. Dette tiltaket er til hjelp for de distrikter som ennå ikke har fått slaktet, i og med at det er øremerket for rein fra Vest-Finnmark, poengterte landbruks- og matministeren.

Han minnet også om at det er innført en ordning med 5 kr i tilskudd til slakteriene for å stimulere til økt slakting blant de som har inngått avtaler om reduksjon eller avvikling.
- Først når vi er kommet lenger ut på våren, kan vi trekke konklusjon mht. reintallet. Da vil vi endelig kunne si noe om det er nødvendig å vurdere alternative prosesser til den frivillige ordningen vi til nå har lagt opp til, sa Sponheim.

Ny reindriftslov
- Arbeidet med å forberede en ny lov må nødvendigvis ta noe tid. Departementet har utsatt fremleggelsen av ny lov på bakgrunn av at vi ønsker å se nærmere på muligheten for å gi siidaen en mer sentral plass enn hittil, sa Sponheim, som opplyste at han tar sikte på å legge et nytt lovforslag frem for Stortinget ved utgangen av dette året.
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode