ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Næringsutvikling: Rent, vilt og vakkert 2005-09-12
Landbruks- og matdepartementet har opprettet et nytt utvalg som skal lage en utredning om konkurransefortrinn for landbruksrelatert næringsutvikling i Norge. - Dersom landbruket klarer å utnytte de naturgitte fortrinnene i Norge bedre enn i dag, vil det gi økt lønnsomhet i landbruksrelaterte næringsutvikling, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V)

Utvalget skal arbeide for å dokumentere, løfte fram og vise hvordan vi bedre kan utnytte spesielle norske fortrinn. Utgangspunktet er å løfte fram ”Rent, vilt og vakkert” som en viktig framtidig konkurransestrategi for landbruksrelatert næringsutvikling.

Det blir spesielt viktig å se på følgende områder:

  • økologisk landbruk
  • miljømerking og miljøkrav
  • utmarksressurser
  • fisk og vilt
  • setring
  • beskyttede betegnelser
  • reiseliv
  • reindrift

Utredningen skal ferdigstilles innen 31. desember 2006 og utvalget ledes av Alvhild Hedstein.

Medlemmer:
Alvhild Hedstein, Stiftelsen Miljømerking i Norge,
Aina Bartmann, Bondens Marked,
Atle Frøysland, Fabelaktiv,
Maren Esmark, WWF Verdens Naturfond,
Runar Heltne, Bjorli Fjellmat AS,
Kirsten I. Verdal,
Knut K. Finne, Voss
Roar Tobro, Innovasjon Norge.
Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode