ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Statens tilbud til reindriftsavtalen 2006-01-24
Statens tilbud til Reindriftsavtale 2006/2007 er klart og er nå lagt frem for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Tilbudet som er fremmet av Statens forhandlingsutvalg ved Landbruks- og matdepartementet lyder på 90 mill. kroner.

Dette er en reduksjon på 2,5 mill kroner i forhold til bevilgningen for Reindriftsavtalen 2005/2006. Statens forhandlingsutvalg og NRL er enig om at det er behov for å styrke den finansielle stituasjonen til Reindriftens Utviklingsfond (RUF). Derfor er det foreslått en tildeling til RUF på 36,8 mill kroner. Det er en økning fra Reindreindriftsavtalen 2005/2006 hvor RUF fikk 34,3 mill. kroner. Andre hovedelementer i Statens tilbud er:
En videreføring av de produksjonsavhengige tilskuddene for å stimulere til økt verdiskaping og slakting av rein.

Opprettholde satsingen i forhold til tiltak som bedrer og sikrer omsetningen av reinkjøtt.
Legge til rette for å styrke kvinnens stilling i reindriften.

Første forhandlingsmøte er berammet til 2. februar.

  application/pdfStatens tilbud til NRLTips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode