www.reinportalen.no

Ny reindriftsavtale undertegnet 2006-02-23
I dag ble det inngått ny reindriftsavtale mellom Staten og NRL. NRL fikk igjennom sine hovedkrav, og var fornøyd med sluttresultatet.

NRL har i mange år krevd likebehandling i forhold til moms-regler, avgifter og skatter med andre primærnæring, og det var dette som organisasjonen fikk gjennomslag for i år.

Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

I praksis diskriminerer lovverket reindrifta, fordi de kjøretøy som nyttes i næringen blir definert som personkjøretøy. Både snøscooter og ATV - fir-hjulingen - er bensindrevne, og dermed skattelagt gjennom drivstoffavgiftene. I tillegg får ikke næringen for engangsavgiftene i forbindelse med kjøp, på grunn av klassifiseringen.