ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ny reindriftsavtale undertegnet 2006-02-23
I dag ble det inngått ny reindriftsavtale mellom Staten og NRL. NRL fikk igjennom sine hovedkrav, og var fornøyd med sluttresultatet.

NRL har i mange år krevd likebehandling i forhold til moms-regler, avgifter og skatter med andre primærnæring, og det var dette som organisasjonen fikk gjennomslag for i år.

Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.

I praksis diskriminerer lovverket reindrifta, fordi de kjøretøy som nyttes i næringen blir definert som personkjøretøy. Både snøscooter og ATV - fir-hjulingen - er bensindrevne, og dermed skattelagt gjennom drivstoffavgiftene. I tillegg får ikke næringen for engangsavgiftene i forbindelse med kjøp, på grunn av klassifiseringen.Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode