ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Likestillingspris til reindriftskvinne! 2006-03-02
Sametingets likestillingspris 2006 ble utdelt i dag, og tilfalt Ellinor Guttorm Utsi, nestleder i NRL, duojar og reindriftsutøver.

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet med å fremme likestilling og likeverd mellom menn og kvinner i det samiske samfunnet.

Prisen består av et kunstverk av Anne L. Einarsen og 50 000 kr. Dette skal iflg. Sametinget inspirere til videre arbeid. I statuttene for prisen heter det:

Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, bedrifter, organisasjoner, lag eller foreninger, skoler eller andre offentlige etater som engasjerer seg i slikt arbeid, eller har gjennomført tiltak som har styrket og fremmet likestilling i praksis.

I takketalen sier Ellinor G. Utsi at hun først og fremst må takke sin familie - barn og mann som har inspirert henne i alle år. Hun sier seg fornøyd med at hun har oppnådd noen av sine mål, blant annet kvinneperspektivet som kom så klart frem i årets reindriftsavtale.

Hun deler æren med alle reindriftskvinner som har bidratt og jobbet for disse resultatene som nå begynner å vises.

- Dette er svært dyktige kvinner, som har gjort et stort og viktig arbeid.

Prisvinneren trakk frem Ole Henrik Maggas ord om likestilling: For å oppnå full likestilling må både menn og kvinner være opptatt av spørsmålet.

I reindriften har hun alltid forsøkt å få frem flere nyanser, også i organisasjonene.

- Mange ganger fikk jeg høre at "det der er kultur, og hører ikke hjemme her".

Den samiske livsformen og reindriften må være godtatt og viktig for fremtiden, ellers må vi tenke helt annerledes både når det gjelder utdanning og veivalg for våre barn, sa Ellinor G. Utsi avslutningsvis.
  application/octet-streamSami Radio
application/octet-streamFikk sametingets likestillingsprisTips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode