ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-Finnmarksloven
-Reindriftsloven
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Finnmarkskommisjonen oppnevnt 2008-03-15
Regjeringen har nå oppnevnt Finnmarkskommisjonen:
Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende rettigheter i Finnmark.
– Å sikre kartleggingen av rettigheter er av stor betydning for den samiske befolkningen og andre utmarksbrukere i Finnmark og er en viktig del av finnmarksloven, sier justisminister Knut Storberget.


Finnmarksloven ble vedtatt i 2005 av et bredt flertall på Stortinget. I samsvar med loven overtok Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) 1. juli 2006 Statskog SFs grunn i Finnmark. Etter loven skal det opprettes en kommisjon, Finnmarkskommi­sjonen, for å kartlegge eksisterende rettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok. I tillegg skal det opprettes en særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, for å pådømme tvister som reiser seg i den forbindelse. Kommisjonen skal ha fem medlemmer. Lederen skal oppfylle kravene til høyesterettsdommere og to av de øvrige medlemmene kravene til tingrettsdommere. Minst to av medlemmene skal være bosatt i eller på annen måte ha sterk tilknytning til Finnmark fylke.

Jon Gauslaa, Oslo, leder
Anne Marit Pedersen, Tana
Hilde Agathe Heggelund, Drammen
Ole Henrik Magga, Kautokeino
Kjell Næss, Sør-VarangerTips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode