www.reinportalen.no

Endringer i Landbruks- og matdepartementet 2011-09-30
Tidligere denne måneden ble det kjent at Ola Heggem, statssekretær i 6 år gikk av. Det er nå Ane Kismul, politisk rådgiver, som nå må bistå Lars Peder Brekk som statsråd. I tillegg er det endringer i den administrative ledelse.

Leif Forsell har vært ekspedisjonssjef i LMD de siste årene, og blant annet ledet reindriftsforhandlingene for staten. Han er nå konstituert departementsråd, øverste administrative leder.

Anne Marie Glosli er konstituert som ekspedisjonssjef i landbrukspolitisk avdeling.