www.reinportalen.no

Statens tilbud til reindriftsavtale 2012-02-11
Staten har lagt frem sitt tilbud, som er på 102 mill. kr. Dette er samme beløp som ble bevilget i forbindelse med reindriftsoppgjøret for 2012.

Staten legger føringer for Reindriftens Utviklingsfond, og krever at det lages en strategisk plan for fremtidige prioriteringer for slakteanlegg og annen infrastruktur. 34,2 mill. kr. til RUF

VSP-Rein avvikles og erstattes med et spesialtilpasset "Lokalmat"-program, 8 mill.kr.

Markedsarbeid med fokus på kvalitet/klassifisring og stabile leveranser til slakteri 4,1 mill.kr.

Innløsing av siidaandel utgår

Lærings- og omsorgstjenester som en styrking av familiebasert reindrift. Prosjekt 350 000.

Evaluering av dagens ordninger for direkte- og kostnadsenkende tilskudd

Avkorting av direktetilskudd dersom siidaleder med ektefelle/barn eier mindre enn 80% av reinflokken

Endringer i satsene for frakttilskudd

  application/pdfLes hele tilbudet