ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Landbruksdepartementet opprettholder vedtak om avviklingspremie 2005-01-18

Landbruksdepartementet (LD) har vedtatt
at ekteparet fra Kautokeino beholder
avviklerstøtten på en million kroner.

Dette til tross at familien ikke har
slaktet dyrene, men flyttet
flokken til Sverige.

- Men departementet er ikke enige i
reindriftsforvaltningens vedtak om å gi
støtte til familien, sier
avdelingsdirektør, Marit Mylkevold.

LD har bestemt at alle som heretter
mottar avviklerstøtte og slaktebonus
skal dokumentere at de faktisk har
slaktet dyrene.