www.reinportalen.no

Landbruksdepartementet opprettholder vedtak om avviklingspremie 2005-01-18

Landbruksdepartementet (LD) har vedtatt
at ekteparet fra Kautokeino beholder
avviklerstøtten på en million kroner.

Dette til tross at familien ikke har
slaktet dyrene, men flyttet
flokken til Sverige.

- Men departementet er ikke enige i
reindriftsforvaltningens vedtak om å gi
støtte til familien, sier
avdelingsdirektør, Marit Mylkevold.

LD har bestemt at alle som heretter
mottar avviklerstøtte og slaktebonus
skal dokumentere at de faktisk har
slaktet dyrene.