ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Aili Keskitalo, leder Norske Samers Riksforbund
LD tar ikke ansvar for reindrifta 2004-12-07
Åpent brev til landbruksminister Lars Sponheim angående situasjonen i Vest-Finnmark reinbeiteområde:


Myndighetene må ta ansvaret for at man har fått en fordobling av reintallet i Vest-Finnmark på få år og for at man nå har en markedsituasjon som vanskeliggjør reduksjon av reintallet. Norske Samers Riksforbund (NSR) ber landbruksministeren være seg bevisst dette ansvaret framfor å true reindriftsnæringen med tvangstiltak.


Ansvaret for reindrifta

Lars Sponheim, landbruksminister:

 "Det skal ikke herske noen tvil om at jeg som landbruks- og matminister tar min del av ansvaret for reindrifta. "

Les resten av artikkelen her

Tvangsslakting er ingen løsning!

NSRs leder Aili Keskitalo har tidligere sendt et åpent brev til landbruksminister Lars Sponheim angående situasjonen i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Hun skrev da at Landbruksdepartementet ikke tar ansvar for reindrifta. Landbruksministeren forsikrer i sitt svar i Nationen at han er seg bevisst sitt ansvar for reindriften, men Keskitalo er fortsatt ikke er beroliget.

Les artikkelen her