ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Møtte Reindriftsstyret 2007-12-19
Reindriftsstyret har hatt sitt årlige kontaktmøte med politisk ledelse i Landbruks-og matdepartementet. Oppfølging av ny reindriftslov var et av temaene som ble tatt opp på møtet.

Reindriftsstyret hadde igår sitt årlige kontaktmøte med politisk ledelse i Landbruks-og matdepartementet. På møtet fikk departementet orientering om de viktigste sakene som Reindriftsstyret arbeider med. Fra departementets side ble betydningen av Reindriftsstyrets arbeid påpekt, og i den forbindelse ble oppfølgingen av ny Reindriftslov særlig fremhevet. I møtet ble bla drøftet reintallsituasjonen, reindriftens arealbehov, reingjerder mot naboland, forhandlingene om grenseoverskridende beiting mellom Norge og Sverige og forhold rundt slakting.