ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

– Reindrifta må med i Sametinget
Sametingsrepresentant for reindrifta ber NRL om å delta aktivt i sametingsvalgene. Reindrifta kan i fremtiden bli styrt av Sametinget, mener Per A Bæhr.

Styrket kvinneandel i NRL-styret
Nesten halvparten av styremedlemmene i det nye styret i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er kvinner. NRL sitt landsmøte ble i helga holdt i Honningsvåg i Finnmark og i det nye styret er det fire kvinner og fem menn.

World Reindeer Herders Congress
Kautokeino 30.3 - 3.4.2009

Her finner du reindriftsavtaler og forskrifter

NRL's landsmøte - Nord-Trøndelag
Artikler fra landsmøtet som ble arrangert på Trones i Namskogan.

NRL's fagdag - Psykisk helse
- Den psykiske helsen blant reindriftsutøverne er noe som ikke har vært snakket om. Nå setter vi i gang et arbeid som gjør at folk tør å snakke om sine problemer, sier Nils Henrik Sara

– Sjokkerende og skremmende av Ballo
Norske Reindriftssamers Landsforbunds leder reagerer kraftig på Ballos uttalelser om reindrifta.
Sara sier at når Ballo karakteriserer reindriften som en gjennomsubsidiert næring som utgjør en trussel for annen næringsutvikling i Finnmark og fremhever at reindrifta ikke er liv laga, så er det noe som sender sjokkbølger.

– Dyrebeskyttelsen tar feil
Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara er uenig i kritikken som Dyrebeskyttelsen har rettet mot reindriftsutøvere. Dyrebeskyttelsen mener at tilstanden til mange av dyrene som transporteres er så dårlige at de dør under transport.


– Vi har ikke vært flinke nok
Reineiere må betale drivstoffutgifter som andre næringer har fått fritak for. – Vi har ikke vært flinke nok, innrømmer Norske Reindriftssamers Landsforbund.
En reineier i Norge må årlig betale mye mer i drivstoffutgifter enn en bonde.Hvis både bonden og reineieren bruker 3500 liter drivstoff i året, så blir reineierens regning 10.500 kroner høyere enn bondens.

Enighet om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 6. mars enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2008 – 30.06.2009. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner. Dette er tilsvarende bevilgning som i inneværende reindriftsavtale etter vedtatt budsjett for 2008.

– Ikke aktuelt med brudd i forhandlingene
– Styret ble sent i går kveld enige om å utelukke muligheten for brudd i forbindelse med avgiftssaken, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

– Bryt med staten om nødvendig
Norske Reindriftssamers Landsforbunds (NRL) største lokalforening ber nå reindrifta bryte forhandlingene med staten hvis de ikke får gjennomslag for kravene om avgiftsfri drivstoff og avgiftsfrie kjøretøyer.
Reindriftsnæringen i Norge og staten har ennå ikke kommet til enighet om hvor mye penger reindriften skal få fra staten.

– Sjokkert over FeFo-lederen

– Styreleder i FeFo, Erling Fløtten, motarbeider stortingsvedtaket når han vil kaste reidriftsrepresentanten ut av FeFo-styret, mener NRL-leder Nils Henrik Sara. NRL-leder Nils Henrik Sara viser til at det ikke er tilfeldig at reindrifta har fått fast representant i FeFo-styret. Med dette mener han at Stortinget har tatt til følge at reindrifta er den største arelbrukeren i Finnmark.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.4254031


Om NBR - NRL (Norggas Boazosamelaččaid Riikassearvi - Norske Reindriftssamers Landsforbund)
er reineiernes yrkesorganisasjon. NRL er organisert i 8 lokallag. Disse består av reineiere fra reinbeitedistriktene. NRLs styre er direkte valgt av Landsmøtet som er organisasjonens høyeste organ. Organisasjonen er ledet at Nils Henrik Sara fra Kautokeino

Ny web: www.nrl-nbr.no

e-post: nrl@nrl-nbr.no

 


Reindriftsnæringens beste lassokastere!
Etter en rekordstor deltakelse, ble vinnerne kåret etter fredagens lassokastkonkurranse under NBR/NRL's landsmøte i Mehamn. Mange premier, med både pengegave og vandrepokal skjerpet konkurranselysten.

- Naturlig at Staten forvalter reindrifta
- Det er ikke aktuelt å flytte forvaltningen av reindrifta til Sametinget, sier statssekretær Ola T. Heggem i Landbruksdepartementet. Heggem er forundret over forslaget fra Eira:

- Jeg må si at det kom litt overraskende på meg at dette ble diskutert såpass høylydt under organisasjonens landsmøte, sier Heggem.

Han er også overrasket over at det til og med ble fremmet som et forslag under landsmøtet.

Odelstinget vedtok ny reindriftslov
Det ser ut til at forslaget til ny reindriftslov blir en realitet, etter at Odelstinget torsdag kveld enstemmig vedtok forslaget.

Landsmøtet legger til kai i Mehamn

Lassokasting med vandrepokal
Under årets landsmøte for Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL, arrangerer lokallagene Polmak Flyttsamelag og Varanger Reinsamelag en tradisjonell lassokasting-konkurranse. Nytt av året, er vandrepokalen - som etter 3 napp kan hentes hjem til odel og eie for den dyktige lassokaster. For å gjøre konkurransen ytterligere attraktiv, er det satt opp pengepremie - kr. 1 000,- går til en pott for vandrepokalen, og kr. 4 000 deles mellom beste mannlige og beste kvinnelige lassokaster.

NRL 60 år
NRL's Landsmøte Mehamn 8. - 9. juni
NRL er i år 60 år, og landsmøtet arrangeres i Mehamn. Reindriftsnæringa setter Vindmølleproblematikken på dagsorden i forbindelse med den tradisjonelle fagdagen i tilknytning til landsmøtet.

Fra LMD/regjeringen.no:
Enighet om ny reindriftsavtale
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten har i dag inngått ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2007 – 30.06.2008. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 97,0 mill kroner, eksklusive tiltak mot radioaktivitet. Dette er en økning på 4,5 mill kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Statens tilsvar på NRL's krav
Stimulerer slakting og salg
Økt omsetning av reinkjøtt og størst mulig slakteuttak er det viktigste staten satser på i sitt tilbud i reindriftsforhandlingene. Tilbudet ble presentert for Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i dag.

En god nyhet
forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) friskmelder Finnmarksvidda. For åtte år siden gikk bildene av en nedbeitet vidde landet over. Leg og lærd fryktet at hele vidda skulle ende som ørken. I DAG konkluderer forskerne med at lavet lavdekket har økt fra rundt 22 millimeter i 1998 til 28 millimeter i fjor. Det betyr, kort fortalt, at vidda er sunn og frisk, og at naturen er i god balanse igjen. Vi er enig med kollega Altaposten som gleder seg stort over resultatet.

– VANVITTIG FORSLAG FRA NRL-LEDEREN
Den tidligere kautokeinoordføreren Klemet O. Hætta raser mot NRL-lederen. – Jeg synes nå ellers at Nils Henrik Sara er flink til å formulere seg. Men dette kunne han latt være, sier Klemet O. Hætta fra Kautokeino. NRL-leder Nils Henrik Saras forslag om en egen særskatt, en rovdyrskatt, for høyremannen Hætta til å reagere.

Advarer mot å selge felles reindriftsrettigheter
Både Reindriftsstyret og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) advarer nå reinbeitedistrikt om å selge felles reindriftsrettigheter. Bakgrunnen er Mauken Reinbeitedistrikt, som blant annet har solgt beiteområder til Forsvaret og et stort turistprosjekt som skal bygge ca. 1500 hytter.

NSR-leders hilsningstale til NRLs landsmøte

Ny NRL-leder fra Kautokeino
Nils Henrik P. SaraUnder helgens landsmøte i Norske Reindriftsamers landsforbund ble Nils Henrik P. Sara valgt som ny leder.

Ledervalget i NRL
I dagens nyhetssending på NRK Sami Radio kommer avtroppende leder, Aslak J. Eira med oppfordring til en av lederkandidatene:

Ellinor gearggus jođihit NBR
Čorgaš boazodoalli, duojár ja dálá NBR nubbejođiheaddji Ellinor Guttorm Utsi (40) lea fas mearridan searvat NBR jođiheaddji válgii, vaikke geassadii ovddit válggas.

Ny lederkandidat til NRL-valget
Ungdomsutvalget i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) mener at Ellinor Guttorm Utsi fra Tana må bli den nye lederen i organisasjonen, og er fornøyd med at hun har takket ja til å stille til valg.