www.reinportalen.no

NRL 60 år
NRL's Landsmøte Mehamn 8. - 9. juni 2007-04-29
NRL er i år 60 år, og landsmøtet arrangeres i Mehamn. Reindriftsnæringa setter Vindmølleproblematikken på dagsorden i forbindelse med den tradisjonelle fagdagen i tilknytning til landsmøtet.

Torsdag 7.6. kl 1400 - befaring Gartefjellet Vindpark med aktører som Statkraft, NVE, Reindriftsforvaltningen, Sametinget Landsmøtet åpner fredag kl 9 i Mehamn Idrettshall Fredags kveld blir det bryggedans med middag, og etter middagen blir det konkurranse med lassokasting. Lørdag kl 9 fortsetter landsmøtet. Gudstjeneste Landsmøtet avsluttes med Jubileumsmiddag - NRL 60 år lørdag kveld. Overnatting på hotell-/hurtigruteskipet "Nordstjernen" Nrls sekretariat tar i mot påmelding (tlf: 77 69 68 20 fax: 77 65 87 19 mail: nrl@nrl-nbr.no