www.reinportalen.no

Ny landbruksminister i Stoltenberg-regjeringen 2005-10-18
Terje Riis-Johansen ble mandag utnevnt til statsråd for Landbruk- og matdepartementet. Riis-Johansen har bakgrunn fra landbruket, og sitter bl. a. i styret for Norges Bondelag.

Politiske verv

2005-

Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, Jens Stoltenbergs andre regjering

2003-

Leder Skien Senterparti

2003-2005

Medlem Skien næringsråd

1999-2005

1. vararepresentant Skien bystyre

1997-1999

Politisk rådgiver, Finansdepartementet, Kjell Magne Bondeviks første regjering

1993-1997

Stortingsrepresentant for Telemark

1991-1993

Medlem av Skien bystyre

1991-1993

Medlem av Telemark fylkesting

1991-1993

Politisk sekretær, Telemark Senterparti

1991

Gruppesekretær for Senterpartiets  stortingsgruppe

   

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

1993-1997

Kommunalkomiteen

1993-1997

Konsultasjonsorganet for EØS-saker

   

Yrkeserfaring

1999-2005

Daglig leder for Riis-Johansen park anlegg AS

   

Utdanning

1990-1991

Landbruksteknikk, Høgskolen i Hedmark

1989-1990

Agrotekniker (regnskap og økonomi), Øksnevad Jordbruksskole

1986-1987

Agronom, Søve Landbruksskole

   

Andre verv

2000-2005

Medlem i styret for Høgskolen i Telemark

1995-1997

Nestleder for Nei til EU

1995-1997

Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter

1991-1995

Samferdselsutvalget Telemark

1989-1991

Sentralstyremedlem i Norges Bygdeungdomslag

 

kilde: ODIN