ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Nytt ørnedrap 2007-02-11
Reineieren så den store ørna slå ned på kalven. Han prøvde å komme til unnsetning men rakk ikke fram i tide.


Reineier Nils Aslaksen Siri var torsdag ute for å passe på flokken. Fra et høydedrag sørøst for Reisadalen fulgte han de beitende dyrene Ved 1530–tida oppdaget han ei ørn som stupte, og slo ned på ryggen til en av reinkalvene. Siri kastet seg på snøskuteren og kjørte det forteste han vant. Da han kom fram, og fikk jaget bort ørnen, var det allikevel for seint. Kongeørna hadde hakket og revet seg gjennom bukskinnet på kalven, og Siri så ikke annen råd enn å avlive kalven på stedet.

  application/octet-streamLes artikkelen i Nordlys