www.reinportalen.no

Organisering av reindriften i Norge 2004-10-19
Reindriften er underlagt Landbruks- og Mattilsynet, og forvaltes sentralt via Reindriftsadministrasjonen, ledet av Reindriftssjefen.

 

 

 

 

 

 

hentet fra Reindrift.no

Ved behandling av ankesaker, distriktsinndelinger o.l. er saksgangen slik: