ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Reindriftens Utviklingsfond - nytt styre 2006-2009 2006-07-05
Det er oppnevnt et nytt styre til Reindriftens Utviklingsfond (RUF). Reindriftsstyrets leder Ottar Befring skal lede det nye RUF styret. I tillegg er Aslak J Eira, Mariann Wollmann Magga og Viil Søyland oppnevnt som ordinære medlemmer i styret.

Fondstyret består av følgende medlemmer og varamedlemmer for perioden juni 2006 til 31. desember 2009.:

Leder:
Ottar Befring, Reindriftsstyreleder og Fylkesmann, Molde

Ordinære medlemmer oppnevnt av NRL:
- Aslak J. Eira, reineier, Kautokeino
- Mariann Wollmann Magga, reineier, Bjørnvatn

Varamedlem for Aslak J. Eira:
- Mads Kappfjell, reineier, Namsskogan

Varamedlem for Mariann Wollmann Magga:
- Berit Marie Eira, reineier, Kautokeino

Ordinært medlem oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet:
- Viil Søyland, avdelingsdirektør, Drammen

Varamedlem for Viil Søyland oppnevnes senere