www.reinportalen.no

Reindriftsavtalen 2012/2013 - kravet fra NRL 2012-01-09
Norske reindriftsamers landsforening (NRL) overleverte Staten ved Landbruks- og matdepartementet sitt krav til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 den 9. januar 2012. Kravet har en økonomisk ramme på 130,6 millioner kroner. Det er økning på 28,6 millioner kroner i forhold til gjeldende avtale på 102,0 millioner kroner.

Med enkelte justeringer og satsøkninger foreslås de kostnadssenkende og direkte tilskuddene videreført. Med bakgrunn i lav produksjon gjennom flere år foreslås et særskilt tilskudd til siida-andeler i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Dette tilskuddet erstatter dagens kalvetilskudd i disse områdene. Videre foreslås konkrete tiltak for å styrke kvinnens stilling i reindriften, samt konkrete tiltak for å sikre rekrutteringen tilnæringen. Kravet omfatter en betydelig økning på Reindriftens utviklingsfond for å styrke blant annet reindriftens infrastruktur, og legge til rette for økt slakting og omsetning av reinkjøtt. Statens tilbud legges fram tirsdag 31. januar, og forhandlingene avsluttes innen utgangen av februar 2012.

Les hele dokumentet her