ReinData Logo Portalen for reindrift
-Oddasat
-Oktavuodadiedut
-Arealsaker
-Artikler
-Govat

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-Finnmárkkuláhka
-Reindriftsloven
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Boazodoallošiehtadus
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk

-Prosjektrom

Ođđa boazodoalloláhka
Ráđđehus lea odne ovddidan proposišuvnna mas evttoha ođđa boazodoallolága.

- Ođđa boazodoallolága ovddideapmi lea dán ráđđehussii leamaš deaŧalaš ja vuoruhuvvon bargu. Ođđa boazodoallolága evttohus addá buori ovdánanvuođu boazodollui miehtá Norgga, lohká eanandoallo- ja borramušministtar Terje Riis-Johansen.