www.reinportalen.no

Reindriftssjefen fortsetter 2012-02-18
Jan-Yngvar Kiel, som har vært konstituert som reindriftssjef etter Ellen Inga O. Hætta, er nå utnevnt til direktør for Reindriftsforvaltningen. Stillingen er nå på åremål - 6 år.

Jan-Yngvar Kiel har sin politiske forankring i Senterpartiet, og var nominert på listen til Stortingsvalget i 2009 og ved kommunevalget i Trondheim kommune i 2011.


Kiel er utdannet landbruksøkonom og har vært kommunalråd i Trondheim kommune. Han har også vært assisterende landbruksdirektør hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Jan-Yngvar Kiel har fra og med 2010 vært medlem av Reindriftsstyret.