ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Suksesshistorie fra reindrifta
Polmak Flyttsamelag og Gáisá Næringshage arrangerte onsdag et seminar om reindrifta i Tana. Det samlet representanter fra reindrift, næringsliv og det offentlige på rådhuset ved Tanabru. Leder i Polmak Flyttsamelag (PFL), Stig Rune Smuk, sier at fokus på økologisk og bærekraftig reindrift er hovedårsaken til at reindrifta i Tana har gode økonomiske resultater å vise til. – Hovedpoenget med seminaret er å synliggjøre den økonomiske verdiskapinga som reindriftsnæringa i Tana står for. Som også har ringvirkninger for det øvrige næringslivet, sier Smuk til Ságat. Han sier at det er viktig å få frem det økonomiske rundt reindrifta, og påpeker at mange lokale firmaer nyter godt av reindriftas virksomhet.

Langt bedre enn sitt rykte
Konferansen «Rein 2011» i Tana onsdag ga et langt mer nyansert bilde av reindrifta enn det man oftest får gjennom mediene. Arrangør var Polmak Flyttsamelag i samarbeid med Gáisa Næringshage.

Polmak Flyttsamelag som består av reineierne i de to reinbeitedistriktene Tana har; distrikt 7 (Rakkonjarga) og distrikt 9 (Corgas), har startet en offensiv for å få et bedre omdømme. Leder Stig Rune Smuk sier at de har som mål å bidra til økt kunnskap og forståelse, samt bedre samarbeid mellom reindrifta og kommunene de driver i.

Reindrifta positiv til vindmøller
Kraftselskapet Varanger Kraft berømmer sametingspresidenten for å tillate vindmølleutbygging i samiske områder.

Hver fjerde rein tatt av rovdyr
Reindrifta hevder nesten 50.000 rein ble tatt av rovdyr i fjor. Det er mer enn hver fjerde rein.


Tolv reinsdyr drept
Et sørgående tog fra Bodø kjørte i en liten reinflokk tirsdag ettermiddag.

Vil ha refleksvest på rein
Mange dyr har måtte bøte med livet så langt.

Ulv tar rein i Anárjohka
I Øvre Anárjohka Nasjonalpark har ulv tatt flere rein de siste dagene, og dette er en av de første siidaene som har flyttet til vinterbeitene.

Uønsket som reindriftsrepresentant
Reindrifta vil ikke ha Karasjok Arbeiderpartiets leder, Nils Johan J. Gaup som sin representant i Finnmarkseiendommens styre slik Arbeiderpartiet ønsker det.

Vil ha slutt på reinpåkjørsler
For å redusere antallet reinpåkjørsler setter Jernbaneverket nå opp gjerder langs Nordlandsbanen på Saltfjellet.

Det store vårtegnet
Den årlige flyttinga av rein fra fastlandet til Kvaløya i Vest-Finnmark er i gang.

Mange flotte bilder + TV-innslag

Sørsamene slåss for like rettigheter
I alt 45 sørsamiske institusjoner, organisasjoner og foreninger forventes å reise seg mot flertallet i samerettsutvalget, når utvalgets høringsfrist går ut den 25. mars.

I praksis er dette en samlet protest fra sørsamene.

World Reindeer Herders Congress
Kautokeino 30.3 - 3.4.2009

Den fødte reindriftssame
Når Johnny Henrik Skum (13) er i beit for penger slakter han en rein.

– Noen er bare født sånn. Helt siden han var guttunge var han veldig ivrig med gjerdearbeid.

- Vi går for gull
Torsdag klokken 10.00 ble det klart at dokusåpen Reinlykke er nominert til Gullruten i kategorien «Beste dokusåpe».

- Yes tenkte vi da, sier prosjektleder Anne Mari Svensen. - Noen hadde fått hint om at de kom til å bli nominert, men det hadde ikke vi. Og det er klart at da ble vi jo ekstra glade da det ble klart i dag, sier hun.

Reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark
Reindriftsforvaltningen gjennomfører nå reintelling i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. Hvert enkelt dyr skal registreres helt ned på hver av de 110 reineierne i Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde. -Det er en glede å samarbeide med så profesjonelle og effektive folk, og jeg registrerer også at reinen er i meget godt hold. Det er en god indikasjon på at reintallet er godt tilpasset beitemulighetene, sier Birkely til Adresseavisen (22.1.08)

Reindriftsloven holder ikke mål
- Vi kan ikke gi vår støtte til regjeringens lovforslag med mindre det gjøres svært omfattende innholdsmessige endringer og det er nå opp til Regjeringen å bidra aktivt til at så skjer, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

…quot; Boazodoallit hállet guvttiin njuokčamiin
Boazodoallostivra lea mearridan ahte ovddeš boazodoalli Per A. Eira galgá njeaidit Ruoššamuotkkis iežas viesu maid lea geavahan ovdal ealáhusas. Su mielas hállet boazodoallit guvttiin njuokčamiin, ja váidá mearrádusa departementii.

Kartlegger gjeterhytter
Reindriftsadministrasjonen gjennomfører kartlegging av alle gjeterhytter som er bygd i reindrifta.

Frykter flere reintragedier
RØROS: Reineierne i Riast/Hylling reinbeitedistrikt frykter for flere store dyretragedier langs jernbanen i Rørosdistriktet. Økende togtrafikk og planlagte sperregjerder som kan lede reinen mot den farlige jernbanen er årsaken.

Reinsamer i Troms føler seg forskjellsbehandlet
Tromsø (ANB):

Reindriftssamer i Finnmark får gratis sjøtransport av sine dyr av staten, mens deres kolleger i Troms selv må punge ut med 75.000 kroner per døgn.

Greenpeace beskytter skog i finsk Lappland
Greenpeace trapper opp kampanjen for å beskytte det som er igjen av gammel skog i Finland. En Forest Rescue Station er nå på plass i en av de siste samiske reinsdyrskogene i arktisk Lappland. Stasjonen skal fungere som base for aksjonister som skal sørge for at de finske myndighetenes beslutning om å gjenoppta hogst i området ikke iverksettes. Eventuell felling i disse områdene vil stride mot anbefalningene til FN's menneskerettighetskomité.

Refleks redder reinsdyr
I Norrbotten i Sverige har tallet på ihjelkjørte rein gått kraftig ned etterat dyrene ble utstyrt med refleks

Rein med GPS
Rein på Hardangervidda har på seg GPS-sender. Det skal fortelle forskerne hvordan reinen beveger seg på vidda.


Kjørte ned rein
En 31 år gammel lastebilsjåfør kjørte ned og drepte fem reinsdyr ved Jergull, fem mil sør for Karasjok i natt.

Dyrepåkjørsler i sørfylket
En rein ble påkjørt ved Lødingen natt til torsdag og en person ble lettere skadet under en elgpåkjørsel på Gratangsfjellet.


Om reindrift
Det drives reindrift i mange land. Vi har tatt med noen artikler her!