www.reinportalen.no

Reindriftsstyre oppnevnt for 2006-2009 2006-04-26
Landbruks- og matdepartementet og Sametinget har oppnevnt nytt reindriftsstyre for perioden 2006-2009. Leder for Reindriftsstyret blir Ottar Befring mens Margreta Påve Kristiansen blir nestleder i det nye styret.

Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt følgende fire medlemmer med personlige varamedlemmer:
fylkesmann Ottar Befring, Molde - leder
varamedlem: tingrettsdommer Siri Vigmostad, Skien
reineier Alf Johansen, Porsanger
varamedlem: rådgiver Tove-Lill Labahå Magga, Neiden.
reineier Mats Kappfjell, Namsskogan
varamedlem: reineier Arne Holtan, Namdalseid
bonde Inger Skjerve Bjartnes, Verdal.
varamedlem: veterinær Gaute Helland, Lom
Sametinget har oppnevnt følgende tre medlemmer med personlige varamedlemmer:

reineier Berit Marie P.E Eira, Kautokeino
varamedlem: Mikkel P. Bongo, Kautokeino
hjelpepleier Margreta Påve Kristiansen, Kvaløysletta - nestleder
varamedlem: reineier Arild Pettersen Inga, Sortland
reineier Jarle Jonassen, Røros
varamedlem: reineier Gustav Kant, Rennebu