www.reinportalen.no

Reindrift
Riis-Johansen møtte Sametingspresidenten 2007-12-19
Sametingspresidenten Egil Olli og Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen har hatt sitt årlige møte for å drøfte Sametingets innspill til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2008/2009.


I møtet ble ble Sametingets innspill til forhandlingene drøftet, og fra Sametinget ble særlig likestilling, den finansielle situasjonen på Reindriftens Utviklingsfond, samt skatter og avgifter i reindriften fremhevet som særlige viktige områder.