ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Slakteuttak i 2003/04 2005-01-27
I driftsåret 2003/04 ble det slaktet ca 68.000 reinsdyr i hele landet, hvorav nesten 42.000 dyr i Finnmark. Det er mer enn en fordobling av slakteuttaket i Finnmark fra 2001/02.

Reindriftens ressursregnskap
I Norge var det 227 250 reinsdyr per 1. april 2004, av disse nesten 165 000 i Finnmark. Antallet dyr er fordelt på 586 driftsenheter totalt i landet (426 i Finnmark). Dette kommer frem i "Ressursregnskap for reindriftsnæringen" som er Reindriftsforvaltningens årlige rapport om ressurssituasjonen i næringen, basert på reineiernes meldinger om reindrift.

 


Ressursregnskap for reindriftsnæringen viser at det var
227 250 reinsdyr i Norge i april 2004. I 2003/04 ble ca 68.000 reinsdyr slaktet i hele landet.

Høy kalvetilgang
Ressursregnskapet viser også at hovedtrenden de siste årene er en høy kalvetilgang i det meste av landet. I Karasjok og Vest-Finnmark har merkeprosentene gjennom de siste 3 driftsårene vært blant de høyeste i landet (76-86 %). Sammenlignet med 2002/03 fortsatte veksten i slakteuttaket i 2003/04, men ikke så mye som forventet på bakgrunn av den store kalvetilveksten og de tiltak som ble iverksatt for reintallstilpasning i Vest-Finnmark.

Hele saken - reindrift.no