ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Ulovlig svensk reinbeiting i Troms 2011-07-25
Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt.


Sarivooma sameby i Sverige fikk lørdag 23. juli pålegg om snarest og senest innen 72 timer å iverksette utdriving av rein fra ulovlig beiteområde innen Altevatn reinbeitedistrikt. Det ble gitt pålegg om å drive reinen til område som er avsatt som beite for samebyens rein i Norge. Det ble også gitt forhåndsvarsel om at dersom pålegget ikke overholdes, vil det kunne bli iverksatt tvangsutdriving.

Reindriftsforvaltningen har under befaring registrert ca 2250 ulovlig beitende rein innenfor Altevatn reinbeitedistrikt i Troms. Dette området er ikke avsatt som beite for svensk rein, og er et område som utgjør vinterbeite for norsk rein.