ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Påmelding
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Bevilgninger over VSP-Rein programmet
VSP-Rein ble avsluttet i 2012.

– Kultursnakk ødelegger
Reindrifta kunne tredoblet verdiskapningen med mer fokus på business. I dag ødelegger kulturdebatten for økonomisk utvikling, mener Innovasjon Norge-topp. – Næringen betyr mer for den totale verdiskapningen i Finnmark enn det mange tror, sier direktør Stein Mathisen i Innovasjon Norge Finnmark (IN Finnmark).

Vellykket dialogkonferanse
Dialogkonferansen for produksjon av reinkjøtt ble et svært vellykket arrangement.

– En annerledes og en meget givende konferanse. Alle deltok aktivt og fikk sagt sitt. Slik beskriver reindriftsutøver og leder i NRL, Nils Henrik Sara, dialogkonferansen som ble arrangert i Kautokeino 10. – 11. februar.

Reinkjøtt en publikumsmagnet på Grüne Woche
Inger Anita Smuk fra Krampenes sesongslakteri fra Nesseby i Finnmark deltar i år som i fjor på den norske standen på Grüne Woche i Berlin. Reinkjøttet som Smuk har tatt med seg faller godt i smak hos det tyske publikummet.

Varanger Vilt i årets norske måltid
Årets norske måltid er kåret og i kategorien "Årets råvare fra land" er det ytrefilet av rein fra Varanger Vilt AS som trakk det lengste strået.

”Perfekt kjøtt i smak, utseende og konsistens. Konsentrert smak av vidda”, lød juryens begrunnelse.

Fikk 10 millioner kr: – Jeg tror ikke det er liv i selskapet lenger
Robert Hermansen skulle få opp et slagkraftig selskap for reineierne i Norge. Statlige millioner ble sprøytet inn. Nå kan reinkjøtt-selskapet gå over ende.

– Jeg tror ikke det er noe liv i Boalvvir, og tror selskapet rett og slett er nedlagt, sier Hermansen til NRK Sámi Radio.

Reinkjøtt på Karl Johan
Under årets Matsteif, som arrangeres i Oslo 10. og 11. oktober, skal reinkjøtt være på menyen. Bedriftene Verdde AS og Dav AS er med på Matstreif, som er en del av Verdiskapingsprogrammet og tilrettelagt av LMD og Innovasjon Norge.

Skal styre unna Boalvvir-reprise
Origo investerer i reinkjøtt-selskapet Verdde AS - med ufravikelig tro på at man ikke skal begå noen Boalvvir-tabbe.

Konsortiet Boalvvir BA ble etablert for å bedre inntjeningen for den enkelte reineier ved å heve verdiskapingen i næringen. Man etablerte merkevaren «Davas», og fikk på plass en salgsavtale med Coop.Grüne Woche:
Reinkjøtt fra Varanger i Berlin
– Vi har med oss kjøtt som er røkt i lavvu. Formålet er å få tyske turister som kommer til Norge, til å kjøpe reinkjøttprodukter på feriereisen. De som har smakt på røykakjøttet her på standen, er overveldet, forteller Inger Anita Smuk til nrk.no/sami.

ESA imot norsk distriktsstøtte
Flere hundre millioner kroner til distriktene kan være i strid med EØS-avtalen, skriver NRK. Det er i alt fem støtteordninger ESA vil se nærmere på. Det er BU-midlene, verdiskapingsprogrammene for matproduksjon, for reindrift, for tre og for bioenergi. LMD håndterer saken fra norsk side, og hvis ikke ESA er tilfreds med svaret, kan det bli åpnet sak mot Norge ved Eftadomstolen

Ordnet nødmillion til Boalvvir
Boalvvir BA var blakk. Selskapets styreleder fant likevel en venn i nøden og fikk låne en million kroner. – Jeg har personlig garantert for dette lånet, sier Boalvvirs styreleder Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

Rein skjerping
TROMSØ: Potensialet er stort, men produsentene må skjerpe seg. Det er budskapet til alle som prøver å få inn reinkjøtt i butikkene. Med små og ustabile leverander, lite produktutvikling og presseoppslag om dyreplageri står det igjen mye før reinkjøtt blir en sikker vinner i butikken.

Næring og kultur
Landbruks- og matdepartementet har gitt Byrkije reinbeitedistrikt tillatelse til å overta bygningene ved det som blir kalt Lappeoppsynsstasjonen i Harvassdalen. Det skal også inngås en festekontrakt med Statskog for feste av nødvendige grunnarealer.

Utlysning av midler til forskning innen verdiskapning i reindriften
Styret for forskningsmidler over reindriftsavtalen lyser ut kr. 1.1. mill til forskningsprosjekter innenfor verdiskapning i reindriften. Frist 15. september 2007.

Med reinkjøtt på juletallerkenen
Har du oppdaget reinkjøttets fortreffelighet? Det har i alle fall kjøkkensjef Svein Jæger Hansen på Meyergården Hotell i Mo i Rana. Men så har han også en bedrift i sin nærhet som de siste årene har satset på å utvikle nye produkter av reinkjøtt. Her er det kanskje mest riktig å si at mye av arbeidet er gjort i lag.

Næringsutvikling: Rent, vilt og vakkert
Landbruks- og matdepartementet har opprettet et nytt utvalg som skal lage en utredning om konkurransefortrinn for landbruksrelatert næringsutvikling i Norge. - Dersom landbruket klarer å utnytte de naturgitte fortrinnene i Norge bedre enn i dag, vil det gi økt lønnsomhet i landbruksrelaterte næringsutvikling, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V)

Linker

Verdiskapningsprogrammet for Reindrift
Verdiskapingsprogrammet for reindrift skal øke verdiskapingen i reindriftsnæringen slik at det kommer reineier til gode.

Helt vilt
RANA: I dag åpner Nordlands første spesialbutikk for rein og vilt; Arctic Rein og Vilt (ARV) på Gruben.

Til tross for at vi bor midt i matfatet når det gjelder rein og viltkjøtt har det vært vanskelig å skaffe disse delikatessene for folk flest. Nå har Lifjellfamilien, som driver med rein i Rana, satset på å fylle folks behov for naturens lekre, reine matvarer.


Verdiskapningsprogrammet for Reindrift
- en følgeevaluering, utredet av Nordlandsforskning 2004

Rammer for VSP-Rein
Verdiskapingsprogrammet for reindrift har som formål å øke verdiskapingen i reindriftsnæringen slik at det kommer reineier til gode.

Momentliste for søknad til VSP-Rein programmet
Her finner du oversikt over hva du må vurdere om du skal søke forprosjektmidler fra VSP-Rein

Verdiskapningsprogrammet for Reindrift (VSP-Rein)
Verdiskapningsprogrammet for reindriften er en del av Landbruks- og Matdepartementets satsing på økning av inntekter for den enkelte reineier. Nedenfor finner du linker til stoff om dette.