ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Anskafelse - markedsføring av reinkjøtt 2007-12-19

Det skal nå foretas en revisjon av strategien for markedsføring. Målene for arbeidet er en godt begrunnet og tilstekkelig dokumentert revisjon av strategien som er godt forankret hos aktørene i Reindriftsnæringen. 

Anskaffelse – kjøp av rådgivningstjenester

Anskaffelsen gjelder tjenestekjøp, bistand til utarbeidelse av en salgs- og markedsførings¬strategi. Anskaffelsen vil foregå i to trinn, først en kvalifiserende runde, deretter vil de best kvalifiserte bli invitert til å komme med et konkret tilbud. Strategiarbeidet kan omfatte:

• Vurdering av eksisterende markedsposisjon for viktige reinkjøttprodukter
• Mulig reposisjonering mot norske og utenlandske markeder mht volum, kvaliteter, omdømme/merkevare og priser

begrensninger og realistiske utviklingsmuligheter i forhold til ulike forbrukere, storkjøkken og grossistmarkedet 

begrensninger og realistiske utviklingsmuligheter i forhold til produsentsiden/leverandørkjeden i Norge/Skandinavia
• Anbefalte hovedstrategier 
Prioriterte målgrupper, produkter og salgskanaler, samt prognoser for disse, gitt anbefalte strategier 
Anbefalte grep på produsent/leverandørsiden i Norge, evt Skandinavia o Evt samarbeid med grossister/kjeder/storkjøkken i Norge og evt utlandet o Forholdet til myndighetene og Reindriftsavtalen
• Delstrategier o Valg av posisjoner og evt merkevarebygging, ref målgruppene over 
Anbefalt kommunikasjonsstrategi i et 2-5 års perspektiv, herunder: Kanalvalg (TV, radio, ukeblader, aviser, Internett, bøker, kundeblader, eksponering i salglokaler, arrangementer, etc) 
Reklame / redaksjonell omtale 
Roller og ansvar for gjennomføring av strategien 
Aktuelle leverandører for gjennomføring av tiltak
Fremdrift, milepæler, resultater og kostnader

• Anbefalte kortsiktige tiltak, f.eks: 
Videreføring/justering av generiske markedsføringstiltak 
Konkretisering og gjennomføring av avgrensede markedsføringsplaner 
Tiltak for å styrke samarbeidet på produsent/leverandørsiden 
Tiltak for å styrke/videreføre samarbeidet med kjeder/grossister

 

  application/octet-streamHele anbudsutlysningen