Reindriftssjefen fortsetter
Jan-Yngvar Kiel, som har vært konstituert som reindriftssjef etter Ellen Inga O. Hætta, er nå utnevnt til direktør for Reindriftsforvaltningen. Stillingen er nå på åremål - 6 år.

Reindriftskonflikter på psyken løs
De er ofte søvnløse, tungsindige og bekymret. Mange reineiere sliter psykisk ved langvarige beitearel-konflikter. Det har vært lite snakk om psykiske plager blant reindriftsutøvere. For mange er det fortsatt et tabu å snakke åpent om hvordan man har det – innerst inne. Reineier Ellinor Guttorm Utsi har selv erfart dette på kroppen. Hun er sammen med de andre reindriftsutøvere i Čorgaš reinbeitedistrikt i en beiteareal-konflikt med nabodistriktene.

Stolte på sine egne - taper millioner
Staten ga nytt millionlån til selskap i store økonomiske vansker uten å sjekke situasjonen. I dag er pengene som reinkjøttselskapet Boalvvir fikk, tapt. – Jeg har ikke lyst til å være etterpåklok og si at varsellampene burde ha lyst klarere enn de gjorde. Her var det litt tvil og tro, og litt usikkerhet omkring beslutningsgrunnlaget er ikke noe uvanlig, sier statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruksdepartementet.

I juni ga departementet klarsignal til Reindriftsforvaltingen om å begjære Boalvvir konkurs.

Det blir samisk i Norge Rundt
I tre måneder fremover skal hun lage fredagskos i stua di. Den nye programlederen Marit Elin Kemi fra Kautokeino vil ta deg med nordover.
I tillegg til journalistyrket, er hun også reindriftssame. Reindrifta er en viktig del av livet hennes, og hun bruker gjerne halve sommerferien på å merke kalver. Fridager ellers i året går også gjerne til drifta, og det koser hun seg med.

Høyre vil på Sametinget
Høyre satser videre, og velger å øke sin innsats i arbeidet med samepolitiske spørsmål. Målet er å bli fast representert på Sametinget.
Til å forberede arbeidet har sentralstyret i partiet har gjenoppnevnt sitt samepolitiske arbeidsutvalg, som er ledet av Ellen Inga O. Hætta fra Kautokeino.
Nytt av året er å gi Finnmark Høyre økonomiske midler til å ansette en sekretær til å bistå utvalget i sitt arbeid.

Okta, guokte, golbma, - på det fjerde skal det skje
Med et hjerte som banker for samisk fryder Elin Magga seg over å få lære bort språket til de aller minste.
Sandnes barnehage, som jeg jobber i, har tre avdelinger. Det er bare den avdelingen som jeg jobber i, som har et samiskspråklig tilbud, og vi legger stor vekt på samisk kultur. Det er den eneste samiske barnehageavdelingen i hele kommunen. Vi har noen unger som søker seg hit spesielt, andre har ikke foreldre som snakker samisk hjemme.

Den fødte reindriftssame
Når Johnny Henrik Skum (13) er i beit for penger slakter han en rein.

– Noen er bare født sånn. Helt siden han var guttunge var han veldig ivrig med gjerdearbeid.

Rein glede
Schuch’ye er ikke egentlig en cowboyby. Det er en reinsdyrby. Lokalbefolkningen, nenetene, er reindriftsfolk. Hele livet dreier seg rundt reinsdyrene, som er mat, klær, transportmiddel og temperaturmåler. Det er de som bestemmer når man skal bo inne på tundraen, og når man skal flytte til kysten. Og i dag er det reinsdyrfestival, en slags vårfest midt i den bitende kulda, for å markere at den lange vandringen til kysten er i gang.

Leserinnlegg av Mariann W. Magga, styremedlem NRL/NBR
Landbruk - reindrift og andre næringer
Leser på nrk.no 14.1.08 at Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen retter skarp kritikk mot FeFo fordi bøndene i Finnmark ikke skal få innført rett til å kjøpe eiendommen som brukes i jordbruket.
Hva om Landbruks- og matministerens skarpe kritikk til FeFo hadde vært slik?

Samiske saker i nytt departement
Arbeiderpartiets Bjarne Håkon Hanssen blir ny sameminister, etter at den rød-grønne regjeringen flyttet ansvaret for samiske saker fra kommunal- og regionaldepartementet til arbeids- og sosialdepartementet.

90-årsjubileum og prisutdeling
Naturvernforbundets fylkeslag i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag arrangerte 90-årsjubileum i Trondheim lørdag 1. oktober. På arrangementet ble også Trøndersk Natur- og miljøpris 2005 delt ut. Prisen, på 10 000 kroner, gikk til reineier Idar Bransfjell fra Røros.

Her finner du artikler som er fra før ca 1.7.04