ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

BARNETEGNINGSKONKURRANSE, ”BARN I REINDRIFTEN - 2009” 2009-03-06
INVITASJON TIL DELTAKELSE PÅ INTERNASJONAL BARNETEGNINGSKONKURRANSE, ”BARN I REINDRIFTEN - 2009”,
i anledning Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk, i Kautokeino, Norge, 30. mars – 3 april 2009

Alle tegninger som kommer innen fristen vil inngå i en konkurranse hvor de beste vil bli premiert. Tegningene vil også inngå i en utstilling med samme navn, ”Barn i reindriften - 2009”, under Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk.

Ansvarlig arrangør
Ansvarlig arrangør er Association of World Reindeer Herders (WRH) ved forbundets sekretariat i Kautokeino, Norge. Konkurransen arrangeres i anledning ”Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk” som avholdes i Kautokeino, Norge, i tiden 30. mars – 3. april 2009.

Hvem kan delta?
Barn til og med 16 år, med tilknytning til reindriften i de forskjellige regionene over hele det cirkumpolare området kan delta i konkurransen med egne tegninger.

Tema
Temaet for konkurransen er ”Barn i reindriften”. Vi ønsker tegninger fra reindriften i de forskjellige områdene, slik barn ser det. Det vil være opp til den enkelte deltaker å velge hva man vil tegne så lenge det handler om noe i tilknytning til reindriften.

Hva kreves?
Tegningene kan være alt fra blyanttegninger til akvareller, tre eller linoleumstrykk, oljemalerier o.l. Minimumskravet til formatet er at de skal være på minst A4 størrelse, og maksimum på 4 x A4 størrelse. Tegningene skal ikke være innrammet. Navnet på tegneren, inkl. alder, sted, region og land, skal stå på tegningen nederst i venstre eller høyre hjørne. (For eksempel; Ivan V. Galkin, 4 år, Lovozero, Murmansk Oblast, Russland) Det kan også påføres navn på skole, barnehage og eventuelt reindriftsenhet om ønskelig. Tittel kan påføres tegningen, men det er ikke påkrevd og gir ingen ekstra fortrinn i konkurransen.

Vurdering og premiering
Det vil være en jury som plukker ut de beste arbeidene for premiering. Alle deltakere som får sine tegninger antatt vil få tildelt et diplom som bekrefter deltakelse i konkurransen ”Barn i reindriften – 2009”.

Rettigheter, utstilling og publisering
Alle innkomne tegninger anses som WRHs eiendom og oppbevares av organisasjonen sentralt. Alle innkomne bilder stilles ut på en egen utstilling, ”Barn i reindriften – 2009”, under Den 4. Verdenskongressen for Reindriftsfolk, i Kautokeino i tiden 30. mars – 3. april 2009. WRH forbeholder seg også retten til senere å stille ut tegningene i WRHs lokaler og under diverse arrangementer i WRHs regi. WRH forbeholder seg også retten til å velge ut tegninger som skal inngå i en bok ”Barn i reindriften 2009” som vil bli trykt og gitt ut etter kongressen. Eventuelle inntekter fra salg av boka vil inngå i WRHs arbeid med barn og ungdom i reindriften.

Innsendelse av tegninger, frister og annet
Tegninger som ønskes med i konkurransen må adresseres og sendes inn til: WRH, P.O.Box 109, N-9521 Kautokeino, Norge. Bare originaltegninger godtas. Det holder derfor ikke å sende inn kopier av tegninger. Det kreves fullstendig navn og adresse, samt opplysninger som skal være på tegningen jfr. pkt 4 ovenfor, for at tegningene skal kunne være med i konkurransen.

Tegninger som sendes i posten må være inne hos WRH senest 29. mars 2009. Bare tegninger som er kommet til WRHs kontor innen tidsfristen er med i konkurransen. Tegninger kan også bringes til konkurransen av delegater fra de forskjellige regionene. Alle tegninger som bringes til kongressen med delegasjonene er garantert å få delta i konkurransen.