ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Bedre rammevilkår for private slakterier 2005-08-25
Uavhengige slakterier skal få mulighet til å legge noe av sin produksjon av hele og halve slakt av storfe, svin og sau/lam på reguleringslager i overskuddssituasjoner. Det foreslår LMD i en forskriftsendring som nå er på høring.

- Dette er en viktig prinsipiell endring og det vil gi en mer likeartet konkurransesituasjon med landbrukssamvirket og bedre konkurransen om produsentene, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Gilde Norsk Kjøtt har ansvar for å balansere råvaremarkedet for kjøtt, bl.a. annet ved at deler av produksjonen kan legges på reguleringslager hvor kostnaden finansieres av en omsetningsavgift som kreves inn fra alle produsentene. Nå åpnes en begrenset adgang for uavhengige slakterier til å få avlastning for egen andel av et markedsoverskudd til reguleringslager.

- Forslaget er en modernisering av markedsordningen og tilpasning til rammebetingelsene som skal sikre et balansert råvaremarked. De ulike aktørene vil nå bli mer likestilt dersom virksomheten skulle få lagertap ved prisreduksjoner, sier Sponheim.

Adgangen skal begrenses til hele og halve slakt og til de uavhengige aktørenes relative andel av et samlet markedsoverskudd. Adgangen skal ikke gi uavhengige aktører forpliktelser i reguleringen av råvaremarkedet.

Forslaget endrer bestemmelsene om landbrukssamvirkets mottaksplikt i markedsordningen som Omsetningsrådet forvalter. Forslaget er tatt inn i LMDs rammeforskrift for Omsetningsrådet. Høringsfrist er 26. september. Omsetningsrådet fastsetter detaljert regelverk innenfor disse rammene.

  text/htmlHøringsdokumenter