ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Temmer reinsdyr i Ådal
Mari har reinsdyrene sammen med Aslak Olsen som kommer fra Finnmark. Han har hatt reinsdyr før, og har lært Mari alt hun kan.

…quot; Vi hentet reinsdyrene i september. De er årskalver og født i mai, så de er ikke så store enda, sier Mari:

…quot; De er tamrein født i fangenskap, så de var ganske tamme da vi fikk dem. Likevel tar det tid før de venner seg til deg. Nå stoler de på meg.