ReinData Logo Portalen for reindrift
-Nyheter
-Kontakt oss
-Arealsaker
-Artikler
-Bilder

-Distriktsnavn
-Kalender

-Kjøp og salg
-Lover og forskrifter
-NBR - NRL
-Organisering
-Oversikt
-Politikk
-Reinbeite
-Reindriftsavtalen
-Reindriftsstoff
-Reindriftsturisme
-Reinkjøtt
-Reintall
-Rovdyr/dyr
-Samiske linker
-Slakting/slakteri
-Utdanning&Forskning
-Utstyr
-Verdiskapning
-Været - snøforhold
-Økonomi

-Rein Data

-Reindriftskvinnenettverk
-Abonner nyhetsbrev

-Prosjektrom

Inga Sámi Siida 2008-01-12
Laila og Arild P. Inga på Kvalshaug i Sortland tilbyr nå samiske opplevelser med rein og kultur! Denne sesongen (januar - mars) vil de tilby tur til reinflokken, med muligheter til nærkontakt med reinene.

Tilbudet åpnes fredag 18. januar kl.11.00 og ordfører i Sortland og Svein-Roar Jacobsen vil foreta åpningen. Barn fra lokale skoler og barnehager skal underholde.

Paret er i gang med å bygge opp et samisk tun, som vil bestå av 2 lávvoer i tre, den ene til 25 personer, den andre med plass til 50 og et samisk stabbur (en såkalt njálla), en salgsbod og en bålplass med benker rundt. I løpet av 2008/2009 bygges også en gamme på plassen. Etter hvert ønsker de å utvide til helårs drift, med hovedvekt på vinter og sommermånedene.

Gjestene får mulighet til å samles rundt bålet i trelavvuen, hvor de kan få kaffe og eventuell servering. Det er tid for samtale, og alle kan komme spørsmål om samisk kultur/reindrift. Her kan man i tillegg prøve seg på lassokasting på horn, og de som vil kan også få prøve å kaste etter levende rein som da går i et mindre gjerde! Også matkultur er viktig i Inga Sámi Siida, og de besøkende kan få smaksprøver av tørka reinkjøtt og tørka reinhjerter. Salg av duoddji (samisk brukskunst), reinskinn og horn vil også være ett av produktene som tilbys.

Laila Inga fremhever at de ønsker å synliggjøre den lokale samiske kulturen og reindrifta. Som vertskap tar de selvfølgelig i mot de besøkende i tradisjonelle samiske klær.